Esteve PollsFoto: Gabriel Massana (El Punt Avui)

ESTEVE POLLS (1922-2016)

 

“Aquell estiu, el del 1955, hi va haver un dia que vàrem fer cinc funcions! Una, a les onze del matí al Romea fins a la una, per a una empresa que ens I’havia comprada per obsequiar els seus treballadors (això en aquell temps era bastant comú). A les tres de la tarda fèiem funció a San Cugat del Vallés, fins a les cinc. A les set del vespre érem a Breda, fins a les nou; a les onze de la nit fèiem funció a Tarrega, fins a la una, i a aquella hora ens ficàvem a I’autobús per anar tretze quilometres més amunt fins a Torregrossa on era festa major i comenc;avem la representació a I’envelat després del ball. Acabavem aquell dia la feina prop de les quatre de la matinada i cap a Barcelona a dormir! I això ho feia i no es queixava Doña Maria Vila als seus seixanta i tants anys!”
Ricard Salvat“Entrevista a Esteve Polls”. Assaig de Teatre, núm. 39-40 (2003), p. 227-268.