Tesaurus alfabètic de relacions

Acadèmies
TA Institucions educacionals

Accent
EM Suprasegmental

Acròstic
NE Composició poètica en què les lletres que ocupen determinats llocs formen un mot o una frase
TA Subgèneres poètics

Acta
TA Documents escrits

Acte sacramental
NE Peça dramàtica d’un acte, de caràcter al·legòric, l’objecte de la qual és l’exaltació de l’eucaristia
TA Teatre religiós

Actes culturals
TA Cultura
TE Certàmens literaris
     Col·loquis
     Conferències
     Converses
     Exposicions
     Fires
     Homenatges
     Jocs
     Premis
     Taules rodones
     Tertúlies

Actituds lingüístiques
NE Comportaments sociolingüístics: a propòsit de si s’usa i quan s’usa la llengua en contextos determinats.
      Inclouria també els prejudicis lingüístics.
     No confondre amb Ús lingüístic
TA Sociolingüística

Actors
TA Interpretació teatral

Actualitat
NE Quan es parla de la realitat (política, cultural, social, etc.) del moment
TA Societat

Acudit
TA Conte

Acudits gràfics
TA Documents gràfics

Adaggio
TA Estructures musicals  

Adaptació cinematogràfica
TA Tipologia cinematogràfica
TR Adaptació literària

Adaptació en vídeo
TA Vídeo
TR Adaptació literària

Adaptació literària
NE No s’usa com a descriptor. S’utilitzen sempre els termes específics
TA Text literari
TE Adaptació novel·lística
     Adaptació teatral
TR Adaptació cinematogràfica
     Adaptació en vídeo
     Adaptació radiofònica

Adaptació musical (*1997)
TA Música

Adaptació novel·lística
TA Adaptació literària
TR Novel·la

Adaptació radiofònica
TA Ràdio
TR Adaptació literària

Adaptació teatral
TA Adaptació literària
TR Teatre

Adaptació televisiva
TA Televisió

Adjectiu
TA Nom

Administració
TA Història i ciències socials

Adquisició i aprenentatge
TA Psicolingüística
TE Llengua escrita
     Llengua oral
     Segona llengua

Adstrat
EM Contacte de llengües

Adverbi
TA Paraula

Aforisme
TA Prosa

Agnosticisme
TA Sistemes religiosos

Agències literàries
TA Mercat del llibre

Aiguafort
TA Arts gràfiques

Albada
TA Subgèneres poètics

Àlbum (*1997)
TA Documents escrits

Alexandrí
TA Subgèneres poètics

Al·legoria
TA Tractament literari
TR Figures retòriques

Almanac (*1995)
EP Calendari
TA Publicacions periòdiques

Anacreòntica
TA Subgèneres poètics

Anarquisme
TA Doctrines i sistemes polítics

Anònim
NE S’utilitza quan es fitxa una obra coneguda d’autor desconegut, com per exemple, el Curial e Güelfa
TA Autoria

Antologia
TA Documents escrits

Antropologia
TA Ciències

Antroponímia
TA Onomàstica
TE Malnom

Anuari
TA Documents escrits

Apèndix
TA Documents escrits

Apòcrif (*1995)
TA Text literari

Arcaismes (*1997)
TA Lèxic

Aria
TA Estructures musicals

Aristocràcia
TA Classes socials

Armament
TA Conflicte bèl·lic

Arqueologia
TA Història

Arquitectes
TA Arquitectura

Arquitectura
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre arquitectura en general es fitxa sense subdivisió
TA Art
TE Arquitectes

Art
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre art en general es fitxa sense subdivisió
TA Cultura, educació i humanitats
TE Arquitectura
     Art dramàtic
     Art religiós
     Arts de la imatge
     Arts del llibre
     Arts gràfiques
     Arts i oficis
     Arts plàstiques
     Crítica artística
     Dansa
     Disseny
     Història de l’art
     Música
     Teoria artística
TR Crítica d’art

Art dramàtic
TA Art
TE Companyies teatrals
     Crítica teatral
     Direcció teatral
     Dramatúrgia
     Empreses teatrals
     Escenificació
     Escenografia
     Festivals de teatre
     Interpretació teatral
     Política teatral
     Representació
     Teatre d’aficionats
     Teatre de carrer
     Teatre de consum
     Teatre de petit format
     Teatre de repertori
     Teatre escolar
     Teatre independent
     Teatre universitari
     Teatres
     Tècniques teatrals
     Temporades teatrals
     Teoria dramàtica
TR Crítica de teatre
     Públic
     Teatre

Art religiós
TA Art

Article
EM Article gramatical

Article gramatical (*1995)
EP Article
TA Paraula
TE Article salat

Article salat (*1997)
TA Article gramatical

Arts de la imatge
TA Art
TE Cinema
     Fotografia
     Vídeo

Arts del llibre
TA Art
TE Bibliofília
     Enquadernació
TR Llibre

Arts gràfiques
TA Art
TE Aiguafort
     Cartellisme
     Dibuix
     Fotocomposició
     Gravat
     Il·lustració gràfica
     Litografia
     Serigrafia

Arts i oficis
TA Art
TE Orfebreria

Arts plàstiques
TA Art
TE Escultura
     Pintura

Arxius
TA Associacions i entitats

Aspecte gramatical (*1997)
TA Sintaxi
TR Verb

Assaig
TA Prosa
TR Estudi

Assimilació (*1995)
TA Processos fonètics i fonològics

Associacions i entitats
NE Usar sempre, si es pot, un terme més específic
TA Societat
TE Arxius
     Ateneus
     Biblioteques
     Institucions
     Museus
     Penyes
     Tertúlies literàries

Astrologia
TA Esoterisme

Astronomia
TA Ciències

Ateisme
TA Sistemes religiosos

Ateneus
TA Associacions i entitats

Atles lingüístic (*1997)
TA Dialectologia

Auca
TA Subgèneres poètics

Audiovisuals
TA Documents gràfics

Autobiografia
NE No confondre amb Memòria (d’un congrés, d’una fundació, etc.)
TA Prosa
TR Record

Autobiografisme (*1995)
NE Elements autobiogràfics que poden aparèixer en un text literari
TA Text literari

Autonomisme
TA Doctrines i sistemes polítics
TE Federalisme
     Regionalisme

Autoria
NE S’utilitza quan es debat, sobretot en literatura medieval, la possible autoria d’un text anònim
TA Història de la literatura
TE Anònim
TE Pseudònim

Avantguardes
TA Periodització literària
TE Cubisme
     Dadaisme
     Futurisme
     Surrealisme
TR Corrents i tendències literaris

Balada
TA Subgèneres poètics
TR Cançó

Ball
TA Dansa

Ballarins
TA Dansa

Barbarismes
EM Interferències lingüístiques

Barroc
TA Corrents i tendències culturals

Bestiari
TA Subgèneres poètics
TR Prosa

Bíblia (*1995)
TA Textos religiosos

Bibliofília
TA Arts del llibre

Bibliografia
TA Informació

Biblioteques
TA Associacions i entitats

Bilingüisme
TA Psicolingüística
TR Contacte de llengües

Biografia
TA Prosa
TE Biografia novel·lada

Biografia novel·lada (*1995)
TA Biografia

Biografisme (*1995)
NE Elements biogràfics que poden aparèixer en un text literari
TA Text literari

Biologia
TA Ciències
TE Botànica
     Zoologia

Botànica
TA Biologia

Budisme
TA Sistemes religiosos

Burgesia
TA Classes socials
TE Petita burgesia

Calc
EM Manlleu i préstec

Calendari
EM Almanac

Cal·ligrama (*1995)
TA Subgèneres poètics

Calvinisme
TA Protestantisme

Camp
NE Zona rural
TA Medi humà

Cançó
TA Música
TE Cançó de protesta
     Cançó folk
     Cançó popular
     Cançoner
     Cantata
     Lied
    Nova cançó
TR Balada
     Subgèneres poètics

Cançó de gesta (*1997)
TA Subgèneres poètics

Cançó de protesta
TA Cançó

Cançó folk
TA Cançó

Cançó popular
TA Cançó

Cançoner (*1995)
TA Cançó

Cant
TA Música
TE Cant coral

Cant coral
TA Cant

Cant gregorià
TA Música sacra

Cantants
TA Música

Cantata
TA Cançó

Canvi lingüístic (*1995)
NE Només s’usa quan s’estudien casos concrets de canvi lingüístic
TA Lingüística històrica
TR Gramàtica històrica

Canvis fonètics i fonològics
EM Processos fonètics i fonològics

Capitalisme
TA Doctrines i sistemes polítics

Carlisme
TA Doctrines i sistemes polítics

Carta
TA Epistolari

Carta al director (*1995)
TA Documents escrits

Cartellisme
TA Arts gràfiques
TR Cartells

Cartells
TA Documents gràfics
TR Cartellisme

Català preliterari (*1997)
TA Història de la llengua

Catalanisme
TA Nacionalisme

Catalanística
TA Estudis culturals
TR Catalanòfils

Catalanòfils
NE Subdivisió geogràfica
TA Estudiosos
TR Catalanística

Catàleg
TA Informació

Catolicisme
TA Cristianisme

Censura
TA Repressió cultural

Ceràmica
TA Escultura

Certàmens literaris
TA Actes culturals
TE Jocs florals

Cibernètica
TA Tecnologia

Ciència
EP Científics
TA Ciència i tecnologia
TE Ciències
     Història de la ciència
     Teoria de la ciència

Ciència i tecnologia
TE Ciència
     Tecnologia

Ciències
NE No usar com a descriptor
TA Ciència
TE Antropologia
     Astronomia
     Biologia
     Ecologia
     Estadística
     Física
     Geografia
     Geologia
     Geometria
     Matemàtiques
     Medicina
     Química
     Semiòtica

Ciències del comportament
NE No usar com a descriptor
TA Història i ciències socials
TE Erotisme
     Escatologia
     Sexualitat

Científics
EM Ciència

Cineasta
TA Cinema

Cinema
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre cinema en general es fitxa sense subdivisió
TA Arts de la imatge
TE Cineasta
     Cinema còmic
     Cinema d’art i assaig
     Cinema d’aventures
     Cinema experimental
     Cinema fantàstic
     Cinema infantil
     Cinema musical
     Cinemes
     Dibuixos animats
     Directors de cinema
     Festivals de cinema
     Guió cinematogràfic
     Projeccions
     Tècniques cinematogràfiques
     Thriller
     Tipologia cinematogràfica
     Western
TR Crítica de cinema
     Doblatge

Cinema còmic
TA Cinema

Cinema d’art i assaig
TA Cinema
     Cinema d’aventures
TA Cinema

Cinema de terror
EM Cinema fantàstic

Cinema en blanc i negre
TA Tipologia cinematogràfica

Cinema experimental
TA Cinema

Cinema fantàstic
EP Cinema de terror
TA Cinema

Cinema infantil
TA Cinema

Cinema musical
TA Cinema

Cinema mut
TA Tipologia cinematogràfica

Cinemes
TA Cinema

Circ
TA Teatre de varietats

Classe obrera
TA Classes socials
TR Moviment obrer
     Proletariat

Classes socials
TA Societat
TE Aristocràcia
     Burgesia
     Classe obrera
     Conflicte social
     Pagesia
     Proletariat
TR Clergat

Classicisme
TA Corrents i tendències culturals

Classificació de llengües
TA Lingüística

Clergat (*1995)
TA Església
TR Classes socials

Clític (*1995)
TA Paraula

Cobla
TA Subgèneres poètics

Col·lecció de llibres
TA Mercat del llibre
TE Col·lecció literària

Col·lecció de novel·la
TA Col·lecció literària
TR Novel·la

Col·lecció de poesia
TA Col·lecció literària
TR Poesia

Col·lecció de teatre
TA Col·lecció literària
TR Teatre

Col·lecció literària
TA Col·lecció de llibres
TE Col·lecció de novel·la
     Col·lecció de poesia
     Col·lecció de teatre
TR Literatura

Col·leccionisme
TA Oci

Col·legis
TA Institucions educacionals

Col·loquis
EP Congressos
     Seminaris
     Simposis
TA Actes culturals

Colonialisme
TA Doctrines i sistemes polítics

Comèdia
TA Tipologia teatral

Comentari
TA Documents escrits

Comentari de text
TA Documents escrits
TR Estudi

Comerç
TA Economia

Còmics
TA Documents gràfics

Commedia dell’Arte
TA Màscares

Companyies teatrals
TA Art dramàtic

Complement (*1995)
NE S’utilitza també per a la bibliografia sobre les funcions específiques dels complements: complement directe, indirecte, circumstancial, etc.
TA Sintaxi

Composició (*1995)
TA Formació de mots

Compositors
TA Música

Comunicació de masses
TA Comunicació i oci
TE Indústria del llibre
     Mercat
     Mitjans de comunicació
     Públic
     Publicitat
     Teoria de la comunicació

Comunicació i oci
NE No usar com a descriptor
TE Comunicació de masses
     Oci

Comunisme
TA Doctrines i sistemes polítics
TE Marxisme

Comunitat lingüística (*1995)
NE Grups lingüístics
TA Sociolingüística

Concerts
EP Recitals de música
TA Música

Condició de la dona
TA Dona
TR Crítica feminista
     Feminisme

Conferències
TA Actes culturals

Conflicte bèl·lic
NE No usar com a de
scriptor
TA Conflicte social
TE Armament

Conflicte lingüístic
NE Cal usar aquest descriptor també en la bibliografia sobre llengües minoritàries
EP Diglòssia
TA Sociolingüística
TE Substitució lingüística

Conflicte social
NE No usar com a descriptor
TA Societat
TE Conflicte bèl·lic
     Polèmica

Congressos
EM Col·loquis

Conjunció
TA Connector

Connector
TA Paraula
TE Conjunció

Consonant
TA Fonètica i fonologia

Contacte de llengües (*1995)
EP Adstrat
TA Sociolingüística
TR Bilingüisme

Conte
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre el conte en general es fitxa sense subdivisió.
     Quan es fitxa un dels termes específics, és obligatori utilitzar la subdivisió corresponent
EP Narració
TA Narrativa
TE Acudit
     Conte d’aventures
     Conte de ciència ficció
     Conte de misteri
     Conte detectivesc
     Conte eròtic
     Conte humorístic
     Conte sentimental
     Conte social
     Llegenda
     Rondalla
TR Faula

Conte d’aventures
TA Conte

Conte de ciència ficció
TA Conte
TR Literatura de ciència ficció

Conte de misteri
TA Conte

Conte detectivesc
TA Conte

Conte eròtic
TA Conte

Conte humorístic
TA Conte

Conte sentimental
TA Conte

Conte social
TA Conte

Converses (*1995)
NE El text escrit d’una conversa es fitxa amb els descriptors: Documents escrits, Converses
TA Actes culturals

Coordinació
TA Oració complexa

Correcció
TA Normativa de la llengua
TE Correctors

Correctors
TA Correcció

Corrents i tendències culturals
NE Usar sempre, si es pot, un terme més específic
TA Cultura
TE Barroc
     Classicisme
     Expressionisme
     Hel·lenisme
     Humanisme
     Iberisme
     Impressionisme
     Manierisme
     Minimalisme
     Neoclassicisme
     Orientalisme
     Postmodernitat
     Pre-rafaelitisme
     Underground
     Wagnerisme
TR Corrents i tendències filosòfics
     Corrents i tendències literaris

Corrents i tendències filosòfics
NE Usar sempre, si es pot, un terme més específic
TA Filosofia
TE Deconstrucció
     Epicureisme
     Escolàstica
     Existencialisme
     Fenomenologia
     Idealisme
     Positivisme
     Racionalisme
     Vitalisme
TR Corrents i tendències culturals

Corrents i tendències literaris (*1995)
NE Usar sempre, si es pot, un terme més específic
TA Història de la literatura
TE Costumisme
     Decadentisme
     Lul·lisme
     Naturalisme
     Nouveau roman
     Parnassianisme
     Postsimbolisme
     Realisme
     Regeneracionisme
     Romanticisme
     Simbolisme
     Verisme
TR Corrents i tendències culturals
     Periodització literària

Costumisme
TA Corrents i tendències literaris

Cristianisme
TA Sistemes religiosos
TE Catolicisme
     Protestantisme

Crítica artística
TA Art
TR Crítica musical
     Crítica teatral

Crítica d’art
NE Crítica d’una exposició concreta. No confondre amb la disciplina: Crítica artística
TA Documents escrits
TR Art

Crítica de cinema
NE Crítica d’una pel·lícula
TA Documents escrits
TR Cinema

Crítica de dansa
NE Crítica d’un espectacle concret
TA Documents escrits
TR Dansa

Crítica de música
NE Crítica d’un espectacle concret. No confondre amb la disciplina: Crítica musical
TA Documents escrits
TR Música

Crítica de recitals
NE Crítica d’una lectura o d’un recital concret
TA Documents escrits
TR Recitals

Crítica de teatre
NE Crítica d’una representació concreta. No confondre amb la disciplina: Crítica teatral
TA Documents escrits
TR Art dramàtic

Crítica de textos
EM Ressenya

Crítica de variants (*1995)
NE Variants d’autor, variantística
TA Crítica textual

Crítica feminista (*1995)
TA Escoles crítiques
TR Condició de la dona
     Feminisme

Crítica genètica (*1995)
NE Gènesi dels textos literaris
TA Crítica textual

Crítica literària
TA Literatura
TE Crítica textual
     Escoles crítiques

Crítica marxista (*1995)
TA Escoles crítiques
TR Marxisme

Crítica mítica (*1995)
TA Escoles crítiques

Crítica musical
TA Música
TR Crítica artística

Crítica psicoanalítica (*1995)
TA Escoles crítiques
TR Psicoanàlisi

Crítica teatral
TA Art dramàtic
TR Crítica artística

Crítica textual (*1995)
TA Crítica literària
TE Crítica de variants
     Crítica genètica
     Edició de textos
     Transmissió textual

Crònica (*1995)
TA Documents escrits

Crònica medieval
TA Prosa

Cronologia
TA Informació

Cubisme
TA Avantguardes

Cultura
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre la cultura en general es fitxa sense subdivisió.
     Els termes romànica, llatinoamericana, europea, etc, també són possibles subdivisions
TA Cultura, educació i humanitats
TE Actes culturals
     Cultura popular i tradicional
     Dinamització sòcio-cultural
     Estudis culturals
     Intel·lectualitat
     Política cultural
     Professionalització
     Relacions culturals
     Repressió cultural

Cultura, educació i humanitats
NE No usar com a descriptor
TE Art
     Cultura
     Educació
     Filosofia, ètica i religió

Cultura clandestina
TA Repressió cultural

Cultura popular i tradicional
EP Folklore
TA Cultura
TR Literatura oral
     Refrany

Cuplet
TA Teatre de varietats

Cursos
TA Ensenyament

Curtmetratge
TA Tipologia cinematogràfica

Dadaisme
TA Avantguardes

Dansa
TA Art
TE Ball
     Ballarins
     Dansa clàssica
 &nbsp
;   Dansa contemporània
     Dansa folklòrica
TR Crítica de dansa
     Teatre de dansa

Dansa clàssica
TA Dansa

Dansa contemporània
TA Dansa

Dansa folklòrica
TA Dansa
TR Sardana

Datació (*1995)
TA Història de la literatura

Debat
TA Subgèneres poètics
TR Narrativa en vers

Decadència
TA Periodització literària
TR Períodes històrics

Decadentisme
TA Corrents i tendències literaris

Deconstrucció
TA Corrents i tendències filosòfics

Democràcia
TA Doctrines i sistemes polítics
TE Democràcia cristiana

Democràcia cristiana
TA Democràcia

Demografia
TA Sociologia
TE Emigració i immigració
     Població

Derivació (*1995)
NE S’utilitza també per bibliografia específica sobre el prefix, el sufix i l’infix.
TA Formació de mots

Desinència
EM Flexió + Verb o Nom

Determinant
TA Paraula

Dialectes geogràfics
TA Dialectologia

Dialectes socials
TA Dialectologia

Dialectologia
TA Variació lingüística
TE Atles lingüístic
     Dialectes geogràfics
     Dialectes socials
     Idiolecte

Diàleg (*1995)
NE Gènere medieval, platonià
TA Prosa

Diàleg teatral
TA Tècniques literàries
TR Teoria del drama

Diaris
TA Publicacions periòdiques

Dibuix
NE No confondre amb el document gràfic Dibuixos
TA Arts gràfiques
TE Dibuixants
TR Dibuixos

Dibuixants (*1995)
TA Dibuix
TR Il·lustradors

Dibuixos
NE No confondre amb la disciplina artística: Dibuix
TA Documents gràfics
TR Dibuix

Dibuixos animats
TA Cinema

Diccionari
NE Si es fitxa directament el diccionari, s’utilitza també el descriptor Lèxic.
     Si es fitxa bibliografia sobre el diccionari, s’utilitza Lexicografia
TA Informació
TR Enciclopèdia
     Rimari
     Vocabulari

Diccionari biogràfic (*1995)
TA Informació
TR Escriptors

Dictadura de Primo de Rivera
TA Períodes històrics

Didàctica
TA Ensenyament

Dietari
TA Prosa

Diglòssia
EM Conflicte lingüístic

Dinamització sòcio-cultural
NE Es relaciona tant amb les activitats d’esplai no classificables, com amb aquelles que es desenvolupen, sota aquesta denominació,
     en institucions com els departament d’ensenyament, els consorcis, etc.
TA Cultura

Direcció musical
TA Música

Direcció teatral
TA Art dramàtic
TE Directors de teatre

Directors de cinema (*1997)
TA Cinema

Directors de teatre
TA Direcció teatral

Dirty realism
TA Realisme

Discografia
TA Informació

Discurs
TA Prosa

Discurs-text
TA Teoria lingüística
TE Discurs-text escrit
     Discurs-text oral

Discurs-text escrit
TA Discurs-text

Discurs-text oral
TA Discurs-text
TR Literatura oral

Disseny
TA Art
TE Disseny gràfic
     Disseny industrial
     Interiorisme

Disseny gràfic
TA Disseny

Disseny industrial
TA Disseny

Dissimilació (*1995)
TA Processos fonètics i fonològics

Dístic elegíac
TA Subgèneres poètics

Distribució
TA Mercat del llibre

Ditirambe
TA Subgèneres poètics

Doblatge (*1997)
TA Televisió
TR Cinema

Doctrines i sistemes polítics
NE No usar com a descriptor
TA Política
TE Anarquisme
     Autonomisme
     Capitalisme
     Carlisme
     Colonialisme
     Comunisme
     Democràcia
     Feixisme
     Feudalisme
     Imperialisme
     Liberalisme
     Monarquia
     Nacionalisme
     Republicanisme
     Socialisme

Documentació
TA Documentació i tipus de documents
TR Documents

Documentació i tipus de documents
NE No usar com a descriptor
TE Documentació
     Documents

Documental
TA Tipologia cinematogràfica

Documents
NE Usar sempre, si es pot, un terme més específic
TA Documentació i tipus de documents
TE Documents escrits
     Documents gràfics
TR Documentació

Documents escrits
TA Documents
TE Acta
     Àlbum
     Antologia
     Anuari
     Apèndix
     Carta al director
     Comentari
     Comentari de text
     Crítica d’art
     Crítica de cinema
     Crítica de dansa
     Crítica de música
     Crítica de recitals
     Crítica de teatre
     Crònica
     Edició de textos
     Editorial-text
     Entrevista
     Estudi
     Facsímil
     Fragment
     Fulletó
     Guia turística
     Informació
     Manual
     Manuscrit
     Mecanoscrit
     Memòria
     Miscel·lània
     Necrologia
     Pamflet
     Plec solt
     Pròleg
     Reportatge
     Ressenya
     Secció fixa
     Suplement
     Taules rodones
     Textos legals

Documents gràfics
TA Documents
TE Acudits gràfics
     Audiovisuals
     Cartells
     Còmics
     Dibuixos
     Fotocòpies
     Fotografies
     Gràfiques
     Il·lustracions gràfiques

Dona
TA Població
TE Condició de la dona

Drama
TA Tipologia teatral

Drama assumpcionista
TA Teatre religiós

Drama litúrgic
TA Teatre religiós

Dramatúrgia
TA Art dramàtic

Dramaturgs
NE Per descriure els dramaturgs s’utilitzen els descriptors: Escriptors catalans, Teatre català (o les subdivisions geogràfiques corresponents)
EM Escriptors

Dret
TA Història i ciències socials
TE Legislació

Ecologia
TA Ciències

Economia
TA Història i ciències socials
TE Comerç
     Indústria

Edat mitjana
TA Periodització literària
TR Períodes històrics

Edat moderna
TA Períodes històrics

Edició de textos
NE Edició d’un text concret; s’usa sempre que s’editen cartes o textos amb un mínim d’anotació o estudi.
     No confondre amb Edicions
TA Crítica textual
TR Documents escrits

Edicions
EP Publicacions de llibres
TA Mercat del llibre
TE Obres completes

Editorial-text
NE Editorials de revistes o diaris. No confondre amb empreses editores
TA Documents escrits

Editors
TA Empreses editores

Educació
TA Cultura, educació i humanitats
TE Ensenyament
     Institucions educacionals

Égloga (*1995)
TA Subgèneres poètics

Elegia
TA Subgèneres poètics

Elisió (*1995)
TA Processos fonètics i fonològics

El·lipsi (*1997)
TA Sintaxi

Emigració i immigració
TA Demografia

Empreses editores
TA Mercat del llibre
TE Editors

Empreses teatrals
TA Art dramàtic

Enciclopèdia
TA Informació
TR Diccionari

Enquadernació
TA Arts del llibre

Enquesta
TA Informació

Ensenyament
TA Educació
TE Cursos
     Didàctica
     Pedagogia

Entonació
EM Suprasegmental

Entremès
TA Tipologia teatral

Entrevista
TA Documents escrits

Epèntesi (*1995)
NE Inserció en un mot d’un fonema no etimològic (per comoditat articulatòria, per analogia…)
TA Processos fonètics i fonològics

Epicureisme (*1995)
TA Corrents i tendències filosòfics

Epigrama
TA Subgèneres poètics

Epistolari
TA Prosa
TE Carta

Erotisme
TA Ciències del comportament
TR Literatura eròtica
     Pornografia

Erudits
EM Estudiosos

Escatologia
TA Ciències del comportament
TR Literatura escatològica

Escenificació
EP Posada en escena
TA Art dramàtic

Escenografia
TA Art dramàtic
TE Escenògrafs

Escenògrafs
TA Escenografia

Escola Mallorquina (*1995)
TA Generacions

Escolàstica (*1997)
TA Corrents i tendències filosòfics
TR Religió

Escoles
TA Institucions educacionals

Escoles crítiques (*1995)
TA Crítica literària
TE Crítica feminista
     Crítica marxista
     Crítica mítica
     Crítica psicoanalítica
     Estètica de la recepció
     Estilística
     Estructuralisme
     Formalisme
     Hermenèutica
     New criticism
     New historicism
     Teoria de la lectura

Escoles lingüístiques (*1995)
TA Lingüística
TE Generativisme
     Gramàtica liminar
     Gramàtica tradicional
     Lingüística cognitiva
     Lingüística comparada
     Lingüística textual
TR Estructuralisme

Escriptors
NE Subdivisió geogràfica. Cal combinar aquest terme amb un gènere específic (novel·la, poesia, teatre, prosa, periodisme)
    per la bibliografia específica sobre novel·listes, poetes, dramaturgs, etc.
EP Dramaturgs
     Novel·listes
     Poetes
TA Literatura
TE Estudiosos
     Trobadors
TR Diccionari biogràfic

Escuela de Barcelona (*1995)
TA Generacions

Escultors
TA Escultura

Escultura
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre escultura en general es fitxa sense subdivisió
TA Arts plàstiques
TE Ceràmica
     Escultors

Església
TA Institucions religioses
TE Clergat

Esmena
TA Informació

Esoterisme
TA Religió
TE Astrologia

Espai literari (*1997)
TA Text literari

Espiritisme
TA Sistemes religiosos

Esports
TA Oci

Estadística
TA Informació
TR Ciències

Estètica
TA Filosofia

Estètica de la recepció (*1995)
TA Escoles crítiques

Estil literari
TA Text literari

Estilística (*1995)
TA Escoles crítiques

Estructuralisme
EP Lingüística estructural
TA Escoles crítiques
TR Escoles lingüístiques

Estructures musicals
TA Música
TE Adaggio
     Aria
     Obertura
     Preludi
     Simfonia
     Sonata

Estudi
TA Documents escrits
TR Assaig
     Comentari de text

Estudiosos
NE Subdivisió geogràfica
EP Erudits
TA Escriptors
TE Catalanòfils

Estudis culturals
TA Cultura
TE Catalanística
     Germanística
     Hispanística
     Romanística
TR Literatura comparada

Ètica
TA Filosofia, ètica i religió
TE Moral

Etimologia
TA Lingüística històrica

Excursionisme
TA Oci

Exemple (*1995)
TA Prosa

Exili català
TA Períodes històrics

Existencialisme
TA Corrents i tendències filosòfics

Exposicions
TA Actes culturals

Expressionisme
TA Corrents i tendències culturals

Fabliaux
TA Narrativa en vers

Facsímil
TA Documents escrits

Falangisme
TA Feixisme

Faula
TA Subgèneres poètics
TR Conte
     Prosa

Federalisme
TA Autonomisme

Feixisme
TA Doctrines i sistemes polítics
TE Falangisme
     Nazisme

Feminisme
TA Moviments polítics
TR Condició de la dona
     Crítica feminista

Fenomenologia (*1995)
TA Corrents i tendències filosòfics

Festivals de cinema
TA Cinema

Festivals de música
TA Música

Festivals de teatre
TA Art dramàtic

Feudalisme
TA Doctrines i sistemes polítics

Figures retòriques
TA Retòrica
TE Metàfora
TR Al·legoria

Filmografia
TA Informació

Filologia
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre literatura en general es fitxa sense subdivisió
TE Lingüística
     Literatura

Filosofia
NE No admet subdivisió geogràfica
EP Metafísica
TA Filosofia, ètica i religió
TE Corrents i tendències filosòfics
     Estètica
     Filòsofs
     Ideologia
     Lògica

Filosofia, ètica i religió
TA Cultura, educació i humanitats
TE Ètica
     Filosofia
     Mitologia
     Religió

Filòsofs
TA Filosofia

Fires
TA Actes culturals

Física
TA Ciències

Flamenco
TA Música popular

Flexió
EP Desinència
TA Morfologia

Folklore
EM Cultura popular i tradicional

Fonema
EM Fonologia

Fonètica
TA Fonètica i fonologia

Fonètica i fonologia
NE La bibliografia sobre Tecnologia de la veu es fitxa amb els descriptors: Fonètica i fonologia, Informàtica, Lingüística aplicada
TA Teoria lingüística
TE Consonant
     Fonètica
     Fonètica sintàctica
     Fonologia
     Processos fonètics i fonològics
     Síl·laba
     Suprasegmental
     Vocal
TR Mètrica
     Prosòdia

Fonètica sintàctica
TA Fonètica i fonologia

Fonologia
EP Fonema
TA Fonètica i fonologia

Font literària
TA Història de la literatura
TR Influència literària

Formació de mots
TA Morfologia
TE Composició
     Derivació

Formalisme
TA Escoles crítiques
TE Formalisme rus

Formalisme rus
TA Formalisme

Fotocomposició
TA Arts gràfiques

Fotocòpies
TA Documents gràfics

Fotografia
NE No confondre amb el document gràfic: Fotografies
TA Arts de la imatge
TR Fotografies

Fotografies
NE No confondre amb la disciplina artística: Fotografia
TA Documents gràfics
TR Fotografia

Fotonovel·la
EM Literatura de consum

Fragment
TA Documents escrits

Francmaçoneria
TA Societats secretes

Franquisme
TA Períodes històrics

Frase
EM Oració

Frase feta
EP Fraseologia
TA Sintaxi
TR Paremiologia

Fraseologia
EM Frase feta

Fulletó
TA Documents escrits

Futurisme
TA Avantguardes

Gastronomia
TA Oci

Generació beat (*1995)
TA Generacions

Generacions
EP Generacions literàries
TA Història de la literatura
TE Escola Mallorquina
     Escuela de Barcelona
     Generació beat
     Grup de Sabadell

Generacions literàries
EM Generacions

Generativisme
TA Escoles lingüístiques
TR Corrents i tendències literaris

Gèneres literaris
NE No usar com a descriptor
TA Literatura
TE Guionatge
     Narrativa
     Poesia
     Prosa
     Teatre

Geografia
TA Ciències
TE Geografia física
     Geografia política

Geografia física
TA Geografia

Geografia política
TA Geografia

Geologia
TA Ciències

Geometria (*1997)
TA Ciències

Germanística
TA Estudis culturals

Gerundi (*1997)
TA Verb

Glossari
TA Prosa

Goig
TA Música sacra

Grafia (*1997)
NE S’utilitza per a l’anàlisi lingüística d’un document antic
TA Història de la llengua

Gràfiques
TA Documents gràfics

Gramàtica històrica
NE Història interna (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, etc.)
TA Lingüística històrica
TR Canvi lingüístic

Gramàtica liminar (*1997)
TA Escoles lingüístiques

Gramàtica tradicional (*1997)
TA Escoles lingüístiques

Gravat
TA Arts gràfiques

Grup de Sabadell
(*1995)
TA Generacions

Guerra civil espanyola
TA Períodes històrics

Guerra de les germanies
TA Períodes històrics

Guerra de successió (*1995)
TA Períodes històrics

Guerra del francès
TA Períodes històrics

Guerra dels segadors (*1995)
TA Períodes històrics

Guerra mundial I
TA Períodes històrics

Guerra mundial II
TA Períodes històrics

Guia turística (*1995)
TA Documents escrits

Guió cinematogràfic
TA Cinema
TR Guionatge

Guió de vídeo
TA Vídeo
TR Guionatge

Guió radiofònic
TA Ràdio
TR Guionatge

Guió televisiu
TA Televisió
TR Guionatge

Guionatge
NE Vegeu també els gèneres específics
TA Gèneres literaris
TR Guió cinematogràfic
     Guió de vídeo
     Guió radiofònic
     Guió televisiu

Hagiografia
NE Estudi de la vida dels sants
TA Religió

Haikú
TA Subgèneres poètics

Happening
TA Teatre

Hel·lenisme
TA Corrents i tendències culturals

Heràldica
TA Historiografia

Hermenèutica (*1997)
TA Escoles crítiques

Hexàmetre
TA Subgèneres poètics

Himne litúrgic
TA Música sacra

Hinduisme
TA Sistemes religiosos

Hispanisme
EM Hispanística

Hispanística
EP hispanisme
TA Estudis culturals

Història
TA Història i ciències socials
TE Arqueologia
     Historiografia
     Paleografia
     Períodes històrics
TR Història de l’art
     Història de la ciència
     Història de la lingüística
     Història de la literatura
     Història de la llengua
     Història del teatre

Història de l’art
TA Art
TR Història

Història de la ciència
TA Ciència
TR Història

Història de la lingüística
TA Lingüística
TR Història

Història de la literatura
TA Literatura
TE Autoria
     Corrents i tendències culturals
     Corrents i tendències literaris
     Datació
     Font literària
     Generacions
     Ideologia literària
     Influència literària
     Periodització literària
     Poètica
     Premis literaris
     Recepció de la literatura
     Sociologia de la literatura
TR Història
     Història del teatre

Història de la llengua
NE Història externa
TA Lingüística històrica
TE Català preliterari
     Grafia
TR Història

Història del teatre
TA Teatre
TR Història
     Història de la literatura

Història i ciències socials
NE No usar com a descriptor
TE Administració
     Ciències del comportament
     Dret
     Economia
     Història
     Medi humà
     Política
     Psicologia
     Sociologia
     Treball

Historiografia
TA Història
TE Heràldica

Home
TA Població

Homenatges
TA Actes culturals

Homonímia i paronímia
TA Lèxic

Humanisme
TA Corrents i tendències culturals

Humor
TA Tractament literari

Iberisme
TA Corrents i tendències culturals

Idealisme
TA Corrents i tendències filosòfics

Ideologia
TA Filosofia

Ideologia lingüística (*1995)
NE Posicionament o pensament ideològic respecte a la llengua
TA Sociolingüística

Ideologia literària (*1995)
NE Conjunt d’idees d’un escriptor sobre el fet literari
TA Història de la literatura

Idiolecte
TA Dialectologia

Il·lustració
TA Períodes històrics

Il·lustració gràfica
NE No confondre amb el document gràfic: Il·lustracions gràfiques
TA Arts gràfiques
TE Il·lustradors
TR Il·lustracions gràfiques

Il·lustracions gràfiques
NE No confondre amb la disciplina artística: Il·lustració gràfica
TA Documents gràfics
TR Il·lustració gràfica

Il·lustradors (*1995)
TA Il·lustració gràfica
TR Dibuixants

Imperialisme
TA Doctrines i sistemes polítics

Impremta
TA Mercat del llibre

Impressionisme
TA Corrents i tendències culturals

Independentisme
TA Nacionalisme

Index
TA Informació

Indústria
TA Economia

Indústria del llibre
NE No usar com a descriptor
TA Comunicació de masses
TE Llibre
     Mercat del llibre

Inèdit (*1995)
TA Text literari

Infinitiu (*1997)
TA Verb

Influència literària
TA Història de la literatura
TR Font literària

Informació
EP Notícia
TA Documents escrits
TE Bibliografia
     Catàleg
     Cronologia
     Diccionari
     Diccionari biogràfic
     Discografia
     Enciclopèdia
     Enquesta
     Esmena
     Estadística
     Filmografia
     Index
     Inventari
     Propaganda
     Sumari
     Vocabulari

Informàtica
TA Tecnologia

Inquisició
TA Institucions religioses

Institucions
TA Associacions i entitats

Institucions educacionals
NE No usar com a descriptor
TA Educació
TE Acadèmies
     Col·legis
     Escoles
     Instituts
     Universitats

Institucions religioses
NE No usar com a descriptor
TA Religió
TE Església
     Inquisició
     Ordes religiosos

Instituts
TA Institucions educacionals

Intel·lectualitat
NE Sobre la funció de l’escriptors dins la societat
TA Cultura

Interferències lingüístiques
EP Barbarismes
TA Ús lingüístic

Interiorisme
TA Disseny

Interpretació crítica (*1995)
TA Operacions crítiques

Interpretació teatral
TA Art dramàtic
TE Actors

Intertextualitat (*1995)
TA Literatura comparada

Inventari
TA Informació

Ironia
TA Tractament literari

Islamisme
TA Sistemes religiosos

Jazz
TA Música moderna

Jocs
TA Actes culturals

Jocs de llenguatge
TA Llenguatge

Jocs florals
TA Certàmens literaris

Joglars (*1995)
TA Música
TR Poesia trobadoresca
     Trobadors

Jota
TA Música popular

Judaisme
TA Sistemes religiosos

Kabuki
TA Teatre oriental

Kharja
TA Subgèneres poètics

Lai
TA Subgèneres poètics

Lectura (*1995)
TA Operacions crítiques

Lectura dramatitzada (*1997)
TA Teatre
TR Recitals

Legislació
TA Dret

Lexema
EM Morfologia

Lèxic
TA Teoria lingüística
TE Arcaismes
     Homonímia i paronímia
     Lexicografia
     Lexicologia
     Neologismes
     Terminologia
TR Rimari

Lexicografia
NE Composició de lèxics, diccionaris, vocabularis
TA Lèxic

Lexicologia
NE Bibliografia sobre camps semàntics o sobre lèxic, en general
TA Lèxic
TE Manlleu i préstec
     Onomàstica

Liberalisme
TA Doctrines i sistemes polítics

Lied
TA Cançó

Lingüística
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia general es fitxa sense subdivisió. 
     Quan s’utilitza un dels termes específics, cal escriure també la llengua a la qual s’aplica (per ex.: Estudi, Lèxic, Català)
TA Filologia
TE Classificació de llengües
     Història de la lingüística
     Lingüística aplicada
     Lingüística computacional
     Llenguatge
     Paremiologia
     Pragmàtica
     Psicolingüística
     Semiologia
     Sociolingüística
     Teoria lingüística
     Tipologia lingüística
     Tractats gramaticals
     Traducció
     Variació lingüística

Lingüística aplicada
NE La bibliografia sobre Tecnologia de la veu es fitxa amb els descriptors: Fonètica i fonologia, Informàtica, Lingüística aplicada
TA Lingüística

Lingüística cognitiva (*1997)
TA Escoles lingüístiques

Lingüística comparada
EP Neogramàtica
TA Escoles lingüístiques

Lingüística computacional
TA Lingüística

Lingüística diacrònica
EM Lingüística històrica

Lingüística estructural
EP Estructuralisme + Lingüística

Lingüística històrica
EP lingüística diacrònica
TA Variació lingüística
TE Canvi lingüístic
     Etimologia
     Gramàtica històrica
     Història de la llengua
     Substrat
     Superstrat

Lingüística sincrònica
EM Teoria lingüística

Lingüística textual (*1997)
TA Escoles lingüístiques

Literatura
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre literatura en general es fitxa sense subdivisió.
     Els termes romànica, llatinoamericana, europea, etc. són també possibles subdivisions.
TA Filologia
TE Crítica literària
     Escriptors
     Gèneres literaris
     Història de la literatura
     Literatura comparada
     Retòrica
     Teoria de la literatura
     Tipologia de la literatura
TR Col·lecció literària

Literatura comparada
TA Literatura
TE Intertextualitat
     Teoria de la traducció
TR Estudis culturals

Literatura de ciència ficció
TA Tipologia de la literatura
TR Conte de ciència ficció
     Novel·la de ciència ficció

Literatura de consum
EP Fotonovel·la
TA Tipologia de la literatura

Literatura de guerra
TA Tipologia de la literatura

Literatura de terror (*1997)
TA Tipologia de la literatura

Literatura de viatges
TA Tipologia de la literatura

Literatura dramàtica
EM Teatre

Literatura eròtica
TA Tipologia de la literatura
TR Erotisme
     Novel·la eròtica
     Poesia eròtica

Literatura escatològica
TA Tipologia de la literatura
TR Escatologia

Literatura fantàstica
TA Tipologia de la literatura

Literatura infantil
TA Tipologia de la literatura
TR Literatura juvenil

Literatura juvenil
TA Tipologia de la literatura
TR Literatura infantil

Literatura oral
NE Des del punt de vista del folklore, es relaciona amb Cultura popular i tradicional.
     Des del punt de vista de la lingüística, amb Discurs-text oral
TA Tipologia de la literatura
TR Cultura popular i tradicional
     Discurs-text oral

Literatura popular
NE Vegeu també els gèneres específics
TA Tipologia de la literatura

Literatura religiosa
TA Tipologia de la literatura
TE Oratòria sagrada
TR Poesia religiosa
     Religió
     Teatre religiós

Literatura tradicional (*1995)
TA Tipologia de la literatura

Litografia
TA Arts gràfiques

Llargmetratge
TA Tipologia cinematogràfica

Llegenda
TA Conte

Llengua comuna
EM Llengua estàndard

Llengua escrita
TA Adquisició i aprenentatge

Llengua estàndard
EP Llengua comuna
TA Registres lingüístics

Llengua literària
TA Text literari
TR Registres lingüístics

Llengua oral
TA Adquisició i aprenentatge

Llenguatge
TA Lingüística
TE Jocs de llenguatge

Llenguatges d’especialitat (*1997)
NE S’utilitza per als estudis globals, des del punt de vista lexicogràfic, morfològic i sintàctic,
     d’un llenguatge específic, com per exemple, el llenguatge administratiu.
     No confondre amb Terminologia
TA Ús lingüístic
TR Terminologia

Llibre
TA Indústria del llibre
TE Llibre català
     Llibre de butxaca
TR Arts del llibre

Llibre català
TA Llibre

Llibre de butxaca (*1997)
TA Llibre

Llibreries
TA Mercat del llibre
TE Llibreters

Llibreters
TA Llibreries

Locució (*1995)
TA Sintaxi

Lògica
TA Filosofia

Lul·lisme
TA Corrents i tendències literaris

Magazines
TA Premsa

Màgia (*1997)
TA Teatre de varietats

Maldit (*1995)
TA Subgèneres poètics

Malnom (*1995)
TA Antroponímia

Manierisme
TA Corrents i tendències culturals

Manifest
TA Prosa

Manlleu i préstec (*1995)
EP Calc
TA Lexicologia

Manual
TA Documents escrits

Manuscrit
TA Documents escrits

Mar
EP Marina
     Pesca
TA Medi humà

Marina
EM Mar

Marionetes
TA Teatre de titelles

Marxisme
TA Comunisme
TR Crítica marxista

Màscares
TA Teatre
TE Commedia dell’Arte

Matemàtiques
TA Ciències

Mecanoscrit
TA Documents escrits

Mecenatge
TA Política cultural

Medi humà
NE No usar com a descriptor
TA Història i ciències socials
TE Camp
     Mar
     Municipis

Medicina
TA Ciències

Melodrama (*1995)
TA Tipologia teatral

Memòria
NE Memòria d’un congrés, d’una fundació, etc. No confondre amb Autobiografia
TA Documents escrits

Mercat (*1995)
TA Comunicació de masses
TR Mercat del llibre

Mercat del llibre
TA Indústria del llibre
TE Col·lecció de llibres
     Distribució
     Edicions
     Empreses editores
     Impremta
     Llibreries
     Venda de llibres
TR Mercat

Metafísica
EM Filosofia

Metàfora
TA Figures retòriques

Metateatre (*1995)
TA Teoria del drama

Mètrica
TA Teoria de la poesia
TE Vers lliure
TR Fonètica i fonologia

Minimalisme
TA Corrents i tendències culturals

Miscel·lània
TA Documents escrits

Mite
TA Mitologia
TR Motiu literari

Mitjans de comunicació
TA Comunicació de masses
TE Premsa
Ràdio
Televisió

Mitologia
TA Filosofia, ètica i religió
TE Mite

Mode verbal (*1997)
TA Verb

Modernisme
TA Periodització literària
TR Corrents i tendències literaris

Monarquia
TA Doctrines i sistemes polítics

Monogràfics
NE Números monogràfics de revistes
TA Revistes

Monòleg (*1995)
TA Tècniques literàries
TE Monòleg interior
     Monòleg teatral

Monòleg interior (*1995)
TA Monòleg

Monòleg teatral
TA Monòleg
TR Teoria del drama

Moral (*1995)
TA Ètica

Morfema
EM Morfologia

Morfologia
EP Lexema
     Morfema
TA Teoria lingüística
TE Flexió
     Formació de mots

Motiu literari
TA Text literari
TE Motiu literari-
TR Mite

=Motiu literari
NE S’hi anota qualsevol motiu literari que sigui estudiat.Per exemple: Paradís perdut=Motiu literari
TA Motiu literari

Moviment obrer
TA Moviments polítics
TR Classe obrera
     Proletariat

Moviments polítics
NE No usar com a descriptor
TA Política
TE Feminisme
     Moviment obrer
     Sindicalisme

Municipis
TA Medi humà
TE Urbanisme

Museus
TA Associacions i entitats

Music-hall
TA Teatre de varietats

Música
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre música en general es fitxa sense subdivisió
TA Art
TE Adaptació musical
     Cançó
     Cant
     Cantants
     Compositors
     Concerts
     Crítica musical
     Direcció musical
     Estructures musicals
     Festivals de música
     Joglars
     Música clàssica
     Música contemporània
     Música de cambra
     Música moderna
     Música popular
     Música sacra
     Música tradicional
     Musicologia
     Músics
     Orquestres
     Temporades musicals
TR Crítica de música
     Opera

Música clàssica
TA Música
TR Música de cambra
     Música sacra

Música contemporània
TA Música

Música de cambra
TA Música
TR Música clàssica

Música moderna
TA Música
TE Jazz
     Pop
     Rock

Música popular
TA Música
TE Flamenco
     Jota
     Sardana
TR Música tradicional
Sarsuela

Música religiosa
EM Música sacra

Música sacra
EP Música religiosa
TA Música
TE Cant gregorià
     Goig
     Himne litúrgic
     Nadala
     Psalm
TR Música clàssica

Música tradicional
TA Música
TR Música popular

Musical
TA Teatre musical

Musicologia
TA Música

Músics
TA Música

Nacionalisme
TA Doctrines i sistemes polítics
TE Catalanisme
Independentisme

Nadala
TA Música sacra

Narració
EM Conte

Narrador
TA Teoria de la narració

Narrativa
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre narrativa en general es fitxa sense subdivisió
TA Gèneres literaris
TE Conte
     Narrativa en vers
     Novel·la

Narrativa en vers
TA Narrativa
TE Fabliaux
     Noves rimades
TR Debat

Naturalisme
TA Corrents i tendències literaris

Nazisme
TA Feixisme

Necrologia
NE Article o discurs breu, fet amb motiu de la mort d’una persona.
     No utilitzar quan es tracti d’estudis, ressenyes, comentaris, etc., amb informació bibliogràfica, amb motiu d’una mort
TA Documents escrits

Negació (*1997)
TA Sintaxi

Neoclassicisme
TA Corrents i tendències culturals

Neogramàtica
EP Lingüística comparada

Neologismes
TA Lèxic

New criticism (*1995)
TA Escoles crítiques

New historicism (*1995)
TA Escoles crítiques

Nom
TA Paraula
TE Adjectiu
     Substantiu

Normalització lingüística
TA Sociolingüística

Normativa de la llengua
NE L’antinormisme es fitxa: Normativa de la llengua; Polèmica
TA Ús lingüístic
TE Correcció
     Ortografia
     Signes de puntuació

Notícia
EM Informació

Nou testament (*1995)
TA Textos religiosos

Noucentisme
TA Periodització literària
TR Corrents i tendències literaris

Nouveau roman (*1995)
TA Corrents i tendències literaris

Nova cançó
TA Cançó

Novel·la
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia ge
neral es fitxa sense subdivisió.
     Quan s’empra un dels termes específics, cal utilitzar també Novel·la catalana (o la subdivisió geogràfica corresponent)
TA Narrativa
TE Novel·la de consum
     Novel·la de gènere
TR Adaptació novel·lística
     Col·lecció de novel·la

Novel·la biogràfica (*1995)
TA Novel·la de gènere

Novel·la ciutadana
NE Descriptor usat com a terme històric, propi d’una època.
     Cal evitar-lo sempre que no s’utilitzi específicament en la bibliografia que es fitxa
TA Novel·la de gènere

Novel·la curta (*1995)
TA Novel·la de gènere

Novel·la d’aventures
TA Novel·la de gènere

Novel·la de cavalleries
TA Novel·la de gènere

Novel·la de ciència ficció
TA Novel·la de gènere
TR Literatura de ciència ficció

Novel·la de consum
NE S’utilitza quan s’estudia la novel·la des del punt de vista del context sòcio-cultural
TA Novel·la

Novel·la de costums
TA Novel·la de gènere

Novel·la de fulletó
TA Novel·la de gènere

Novel·la de gènere
TA Novel·la
TE Novel·la biogràfica
     Novel·la ciutadana
     Novel·la curta
     Novel·la d’aventures
     Novel·la de cavalleries
     Novel·la de ciència ficció
     Novel·la de costums
     Novel·la de fulletó
     Novel·la de misteri
     Novel·la detectivesca
     Novel·la epistolar
     Novel·la eròtica
     Novel·la històrica
     Novel·la psicològica
     Novel·la rural
     Novel·la sentimental

Novel·la de misteri
TA Novel·la de gènere

Novel·la detectivesca
EP Novel·la negra
TA Novel·la de gènere

Novel·la epistolar
TA Novel·la de gènere

Novel·la eròtica
TA Novel·la de gènere
TR Literatura eròtica

Novel·la històrica
TA Novel·la de gènere

Novel·la negra
EM Novel·la detectivesca

Novel·la psicològica
NE Només s’utilitza quan apareix explícitament en la bibliografia que es fitxa
TA Novel·la de gènere

Novel·la rosa
EM Novel·la sentimental

Novel·la rural
NE Descriptor emprat com a terme històric, propi d’una determinada època.
     Cal evitar-lo sempre que no s’utilitzi específicament en la bibliografia que es fitxa
TA Novel·la de gènere

Novel·la sentimental (*1997)
TA Novel·la de gènere
EP Novel·la rosa

Novel·listes
NE Per descriure els novel·listes s’utilitzen els descriptors: Escriptors catalans, Novel·la catalana (o les subdivisions geogràfiques corresponents)
EM Escriptors

Noves rimades (*1997)
TA Narrativa en vers

Obertura
TA Estructures musicals

Obres completes (*1995)
TA Edicions

Oci
NE No usar com a descriptor
TA Comunicació i oci
TE Col·leccionisme
     Esports
     Excursionisme
     Gastronomia
     Pornografia

Oda
TA Subgèneres poètics

Ombres xineses
TA Teatre de varietats

Onomàstica
TA Lexicologia
TE Antroponímia
     Toponímia

Onomatopeia
TA Paraula

Opera
TA Teatre líric
TR Música

Operacions crítiques (*1995)
TA Teoria de la literatura
TE Interpretació crítica
     Lectura
     Valoració crítica

Opereta
TA Teatre líric

Oració
EP Frase
TA Sintaxi
TE Oració complexa
     Oració simple

Oració complexa
TA Oració
TE Coordinació
     Subordinació

Oració simple
TA Oració

Oratòria sagrada
TA Literatura religiosa
TE Sermó

Ordes religiosos
TA Institucions religioses

Orfebreria
TA Arts i oficis

Orientalisme
TA Corrents i tendències culturals

Orquestres
TA Música

Ortografia
TA Normativa de la llengua

Pagesia
TA Classes socials

Paleografia
TA Història

Pallassos (*1997)
TA Teatre de varietats

Pamflet
TA Documents escrits

Pantomima i mim
TA Teatre

Paraula
TA Teoria lingüística
TE Adverbi
     Article gramatical
     Clític
     Connector
     Determinant
     Nom
     Onomatopeia
     Preposició
     Proforma
     Verb
TR Semàntica

Paremiologia
NE Estudi sobre els proverbis (refranys, frases fetes, dites populars, etc.)
TA Lingüística
TE Refrany
TR Frase feta

Parnassianisme
TA Corrents i tendències literaris

Paròdia
TA Tractament literari

Participi (*1997)
TA Verb

Partits polítics
EM Política

Passió
TA Teatre religiós

Patologia lingüística
EM Trastorns del llenguatge

Pedagogia
TA Ensenyament

Penyes
TA Associacions i entitats

Performance
TA Teatre

Períodes històrics
NE No usar com a descriptor
TA Història
TE Dictadura de Primo de Rivera
     Edat mitjana
     Edat moderna
     Exili català
     Franquisme
     Guerra civil espanyola
     Guerra de les germanies
     Guerra de successió
     Guerra del francès
     Guerra dels segadors
     Guerra mundial I
     Guerra mundial II
     Il·lustració
     Postguerra espanyola
     Prehistòria
     Renaixement
     República catalana
     República espanyola I
     República espanyola II
     Restauració borbònica
     Revolució francesa
     Revolució russa
     Romanització
     Setmana tràgica
     Transició democràtica
TR Decadència
     Renaixença

Periodisme
EP Periodistes
TA Premsa

Periodistes
NE Per descriure els periodistes s’utilitzen els descriptors: Escriptors catalans (o la subdivisió geogràfica que correspongui), Periodisme
EM Periodisme

Periodització literària (*1995)
TA Història de la literatura
TE Avantguardes
     Decadència
     Edat mitjana
     Modernisme
     Noucentisme
     Renaixença
TR Corrents i tendències literaris

Personatges literaris
TA Text literari

Pesca
EM Mar

Petita burgesia
TA Burgesia

Pintors
TA Pintura

Pintura
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre pintura en general es fitxa sense subdivisió
TA Arts plàstiques
TE Pintors

Plagi (*1995)
TA Text literari

Planificació lingüística
NE S’utilitza també per a les propostes d’una normativa (per exemple, Fabra)
TA Sociolingüística

Plany
TA Subgèneres poètics

Plec solt
TA Documents escrits

Població
TA Demografia
TE Dona
     Home

Poesia
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre poesia en general es fitxa sense subdivisió.
     Quan s’empra un dels termes específics, cal utilitzar també Poesia catalana (o la subdivisió corresponent)
TA Gèneres literaris
TE Poesia amorosa
     Poesia en prosa
     Poesia èpica
     Poesia eròtica
     Poesia experimental
     Poesia lírica
     Poesia narrativa
     Poesia patriòtica
     Poesia política
     Poesia popular
     Poesia religiosa
     Poesia satírica
     Poesia tradicional
     Poesia trobadoresca
     Subgèneres poètics
TR Col·lecció de poesia

Poesia amorosa
TA Poesia

Poesia en prosa
TA Poesia

Poesia èpica
TA Poesia

Poesia eròtica
TA Poesia
TR Literatura eròtica

Poesia experimental
TA Poesia
TE Poesia visual

Poesia lírica
TA Poesia

Poesia narrativa
TA Poesia

Poesia patriòtica
TA Poesia

Poesia política (*1997)
TA Poesia

Poesia popular
TA Poesia
TR Poesia tradicional

Poesia religiosa
TA Poesia
TR Literatura religiosa

Poesia satírica
TA Poesia
TR Sàtira

Poesia tradicional
TA Poesia
TR Poesia popular

Poesia trobadoresca
TA Poesia
TR Joglars
     Trobadors

Poesia visual
TA Poesia experimental

Poetes
NE Per descriure els poetes s’utilitzen els descriptors: Escriptors catalans, Poesia catalana (o la subdivisió geogràfica corresponent)
EM Escriptors

Poètica
NE Pensament literari d’un corrent, d’un període, d’una tendència (per exemple, la poètica del Noucentisme).
TA Història de la literatura

Polèmica
TA Conflicte social

Política
EP Partits polítics
     Polítics
TA Història i ciències socials
TE Doctrines i sistemes polítics
     Moviments polítics

Política cultural
TA Cultura
TE Mecenatge
TR Política lingüística
     Política teatral

Política lingüística
TA Sociolingüística
TR Política cultural

Política teatral
TA Art dramàti
c
TR Política cultural

Polítics
EM Política

Pop
TA Música moderna

Pornografia
TA Oci
TR Erotisme

Posada en escena
EM Escenificació

Positivisme
TA Corrents i tendències filosòfics

Postguerra espanyola
TA Períodes històrics

Postmodernitat
TA Corrents i tendències culturals

Postsimbolisme
TA Corrents i tendències literaris

Pragmàtica
NE Actes lingüístics, contextos d’ús
TA Lingüística

Pre-rafaelitisme
TA Corrents i tendències culturals

Preceptiva literària
TA Retòrica

Prehistòria
TA Períodes històrics

Preludi
TA Estructures musicals

Premis
TA Actes culturals
TR Premis literaris

Premis literaris
TA Història de la literatura
TR Premis

Premsa
NE Subdivisió geogràfica
TA Mitjans de comunicació
TE Magazines
     Periodisme
     Premsa científica
     Premsa del cor
     Premsa esportiva
     Premsa infantil
     Premsa informativa
     Premsa religiosa
     Publicacions periòdiques

Premsa científica
TA Premsa

Premsa del cor
TA Premsa

Premsa esportiva
TA Premsa

Premsa infantil
TA Premsa

Premsa informativa
TA Premsa

Premsa religiosa
TA Premsa

Preposició
TA Paraula

Processos fonètics i fonològics (*1995)
EP Canvis fonètics i fonològics
TA Fonètica i fonologia
TE Assimilació
     Dissimilació
     Elisió
     Epèntesi
     Reducció vocàlica

Professionalització
TA Cultura

Proforma
NE Conjunt de pronom més verb que substitueix tot un sintagma anterior (per exemple: “fer-ho”)
TA Paraula
TE Pronom

Projeccions
TA Cinema

Pròleg
TA Documents escrits

Proletariat
TA Classes socials
TR Classe obrera
     Moviment obrer

Pronom
TA Proforma

Propaganda
TA Informació

Prosa
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre posa en general es fitxa sense subdivisió.
     Quan s’empra un dels termes específics, cal utlitzar també Prosa catalana (o la subdivisió corresponent)
TA Gèneres literaris
TE Aforisme
     Assaig
     Autobiografia
     Biografia
     Crònica medieval
     Diàleg
     Dietari
     Discurs
     Epistolari
     Exemple
     Glossari
     Manifest
     Prosa poètica
     Prosa religiosa
     Quadre de costums
     Record
     Retrat literari
TR Bestiari
     Faula

Prosa poètica
TA Prosa

Prosa religiosa
TA Prosa

Prosòdia
TA Teoria de la poesia
TR Fonètica i fonologia

Protestantisme
TA Cristianisme
TE Calvinisme

Psalm
TA Música sacra

Pseudònim (*1997)
TA Autoria

Psicoanàlisi
TA Psicologia
TR Crítica psicoanalítica

Psicolingüística
TA Lingüística
TE Adquisició i aprenentatge
     Bilingüisme
     Trastorns del llenguatge

Psicologia
TA Història i ciències socials
TE Psicoanàlisi

Públic
TA Comunicació de masses
TR Art dramàtic

Publicacions de llibres
EM Edicions

Publicacions periòdiques
TA Premsa
TE Almanac
     Diaris
     Revistes

Publicitat
TA Comunicació de masses

Punt de vista (*1995)
TA Teoria de la narració

Putxinel·lis
TA Teatre de titelles

Quadre de costums
TA Prosa

Quantificador (*1997)
TA Sintaxi

Química
TA Ciències

Racionalisme
TA Corrents i tendències filosòfics

Ràdio
TA Mitjans de comunicació
TE Adaptació radiofònica
     Guió radiofònic

Realisme
TA Corrents i tendències literaris
TE Dirty realism
     Realisme històric
     Realisme màgic
     Realisme socialista

Realisme històric
TA Realisme

Realisme màgic (*1995)
TA Realisme

Realisme socialista
TA Realisme

Recepció de la literatura
TA Història de la literatura

Recitals
TA Actes culturals
TR Crítica de recitals
     Lectura dramatitzada

Recitals de música
EM Concerts

Record
NE Comentari d’un determinat autor basat en records personals, d’infància, d’estudi, etc.
TA Prosa
TR Autobiografia

Reducció vocàlica (*1997)
TA Processos fonètics i fonològics

Refrany
TA Subgèneres poètics
TR Cultura popular i tradicional
     Paremiologia

Regeneracionisme (*1997)
TA Corrents i tendències literaris

Regionalisme
TA Autonomisme

Registres lingüístics
TA Ús lingüístic
TE Llengua estàndard
TR Llengua literària

Relacions culturals (*1995)
TA Cultura

Religió
TA Filosofia, ètica i religió
TE Esoterisme
     Hagiografia
     Institucions religioses
     Sistemes religiosos
     Societats secretes
     Teologia
TR Escolàstica
     Literatura religiosa

Renaixement
TA Períodes històrics

Renaixença
TA Periodització literària
TR Períodes històrics

Reportatge
TA Documents escrits

Representació
NE S’usa quan es fa referència a una representació concreta
TA Art dramàtic

Repressió cultural
EP Repressió lingüística
TA Cultura
TE Censura
     Cultura clandestina

Repressió lingüística
EM Repressió cultural

República catalana
TA Períodes històrics

República espanyola I
TA Períodes històrics

República espanyola II
TA Períodes històrics

Republicanisme
TA Doctrines i sistemes polítics

Ressenya
EP Crítica de textos
TA Documents escrits

Restauració borbònica
TA Períodes històrics

Retòrica
TA Literatura
TE Figures retòriques
     Preceptiva literària

Retrat literari
TA Prosa

Revistes
EP Setmanaris
TA Publicacions periòdiques
TE Monogràfics

Revolució francesa
TA Períodes històrics

Revolució russa
TA Períodes històrics

Rimari (*1997)
TA Vocabulari
TR Diccionari
     Lèxic

Ritme
EM Suprasegmental

Rock
TA Música moderna

Romanç
TA Subgèneres poètics

Romanística
TA Estudis culturals

Romanització
TA Períodes històrics

Romanticisme
TA Corrents i tendències literaris

Rondalla
TA Conte

Ruta literària (*1997)
TA Text literari

Sainet
TA Tipologia teatral

Sardana
TA Música popular
TR Dansa folklòrica

Sarsuela
TA Teatre líric
TR Música popular

Sàtira
TA Tractament literari
TR Poesia satírica

Secció fixa (*1995)
TA Documents escrits

Segona llengua
NE Els cursos de català per a no-catalanoparlants es fitxen: Cursos, Segona llengua, i Ensenyament o Didàctica, segons el punt de vista des del qual es plantegi
TA Adquisició i aprenentatge

Semàntica
TA Teoria lingüística
TE Sinonímia i antonímia
TR Paraula

Seminaris
EM Col·loquis

Semiologia
NE Signes lingüístics
TA Lingüística
TR Semiòtica

Semiòtica
NE Signes generals
TA Ciències
TR Semiologia

Serigrafia
TA Arts gràfiques

Sermó
TA Oratòria sagrada

Setmana tràgica
TA Períodes històrics

Setmanaris
EM Revistes

Sextina (*1995)
TA Subgèneres poètics

Sexualitat
TA Ciències del comportament

Signes de puntuació (*1997)
TA Normativa de la llengua

Síl·laba
TA Fonètica i fonologia

Simbolisme
TA Corrents i tendències literaris

Simbologia
TA Text literari

Simfonia
TA Estructures musicals

Simposis
EM Col·loquis

Sindicalisme
TA Moviments polítics

Sinonímia i antonímia
TA Semàntica

Sintagma
TA Sintaxi
TE Sintagma nominal
     Sintagma preposicional
     Sintagma verbal

Sintagma nominal
TA Sintagma

Sintagma preposicional
TA Sintagma

Sintagma verbal
TA Sintagma

Sintaxi
TA Teoria lingüística
TE Aspecte gramatical
     Complement
     El·lipsi
     Frase feta
     Locució
     Negació
     Oració
     Quantificador
     Sintagma
     Subjecte
     Veu gramatical

Sirventès
TA Subgèneres poètics

Sistemes religiosos
NE No usar com a descriptor
TA Religió
TE Agnosticisme
     Ateisme
     Budisme
     Cristianisme
     Espiritisme
     Hinduisme
     Islamisme
     Judaisme
     Teosofia

Socialisme
TA Doctrines i sistemes polítics

Societat
TA Sociologia
TE Actualitat
     Associacions i entitats
     Classes socials

Societats secretes
NE No usar com a descriptor
TA Religió
TE Francmaçoneria

Sociolingüística
TA Lingüística
TE Actituds lingüístiques
     Comunitat lingüística
     Conflicte lingüístic
     Contacte de llengües
     Ideologia lingüística
     Normalització lingüística
     Planificació lingüística
     Política lingüística

Sociologia
TA Història i ciències socials
TE Demografia
Societat

Sociologia de la literatura
TA Història de la literatura

Sonata
TA Estructures musicals

Sonet
TA Subgèneres poètics

Subgèneres poètics
TA Poesia
TE Acròstic
     Albada
     Alexandrí
     Anacreòntica
     Auca
     Balada
     Bestiari
     Cal·ligrama
     Cançó de gesta
     Cobla
     Debat
     Dístic elegíac
     Ditirambe
     Égloga
     Elegia
     Epigrama
     Faula
     Haikú
     Hexàmetre
     Kharja
     Lai
     Maldit
     Oda
     Plany
     Refrany
     Romanç
     Sextina
     Sirventès
     Sonet
     Tanka
     Tensó
TR Cançó

Subjecte
TA Sintaxi

Subordinació
TA Oració complexa

Substantiu
TA Nom

Substitució lingüística (*1995)
TA Conflicte lingüístic

Substrat
TA Lingüística històrica

Sumari
TA Informació

Superstrat (*1997)
NE S’utilitza quan s’estudien els germa- nismes des d’una perspectiva històrica
TA Lingüística històrica

Suplement
TA Documents escrits

Suprasegmental (*1997)
EP Accent
     Entonació
     Ritme
TA Fonètica i fonologia

Surrealisme
TA Avantguardes

Tanka
TA Subgèneres poètics

Taules rodones
NE El text escrit d’una taula rodona es fitxa amb els descriptors: Documents escrits, Taules rodones
TA Actes culturals
TR Documents escrits

Teatre
NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre teatre en general es fitxa sense subdivisió.
     Quan s’empra un dels termes específics, cal utilitzar també Teatre català (o la subdivisió corresponent)
EP Literatura dramàtica
TA Gèneres literaris
TE Happening
     Història del teatre
     Lectura dramatitzada
     Màscares
     Pantomima i mim
     Performance
     Teatre d’animació
     Teatre de dansa
     Teatre de l’absurd
     Teatre de text
     Teatre de titelles
     Teatre de varietats
     Teatre elisabetià
     Teatre en vers
     Teatre èpic
     Teatre experimental
     Teatre històric
     Teatre infantil
     Teatre musical
     Teatre oriental
     Teatre polític
     Teatre popular
     Teatre profà
     Teatre religiós
     Teatre tradicional
     Tipologia teatral
TR Adaptació teatral
     Art dramàtic
     Col·lecció de teatre

Teatre d’aficionats
TA Art dramàtic

Teatre d’animació
TA Teatre

Teatre de carrer (*1995)
TA Art dramàtic

Teatre de consum (*1995)
TA Art dramàtic

Teatre de dansa
TA Teatre
TR Dansa

Teatre de l’absurd
TA Teatre

Teatre de petit format (*1997)
TA Art dramàtic

Teatre de repertori (*1995)
TA Art dramàtic

Teatre de text (*1995)
TA Teatre

Teatre de titelles
TA Teatre
TE Marionetes
     Putxinel·lis

Teatre de varietats
TA Teatre
TE Circ
     Cuplet
     Màgia
     Music-hall
     Ombres xineses
     Pallassos
     Transformisme
     Vodevil

Teatre elisabetià
TA Teatre

Teatre en vers (*1995)
TA Teatre

Teatre èpic
TA Teatre

Teatre escolar
TA Art dramàtic

Teatre experimental
TA Teatre

Teatre històric (*1997)
TA Teatre

Teatre hagiogràfic
TA Teatre religiós

Teatre independent (*1997)
TA Art dramàtic

Teatre infantil
TA Teatre

Teatre líric
TA Teatre musical
TE Opera
     Opereta
     Sarsuela

Teatre musical
TA Teatre
TE Musical
     Teatre líric

Teatre nadalenc
TA Teatre religiós

Teatre neotestamentari
TA Teatre religiós
TR Teatre veterotestamentari

Teatre No
TA Teatre oriental

Teatre oriental
TA Teatre
TE Kabuki
     Teatre No

Teatre polític
TA Teatre

Teatre popular
TA Teatre
TR Teatre tradicional

Teatre profà
TA Teatre

Teatre religiós
TA Teatre
TE Acte sacramental
     Drama assumpcionista
     Drama litúrgic
     Passió
     Teatre hagiogràfic
     Teatre nadalenc
     Teatre neotestamentari
     Teatre veterotestamentari
TR Literatura religiosa

Teatre tradicional
TA Teatre
TR Teatre popular

Teatre universitari
TA Art dramàtic

Teatre veterotestamentari
TA Teatre religiós
TR Teatre neotestamentari

Teatres
TA Art dramàtic

Tècniques cinematogràfiques
TA Cinema

Tècniques literàries
TA Text literari
TE Diàleg teatral
     Monòleg

Tècniques teatrals
TA Art dramàtic

Tecnologia
TA Ciència i tecnologia
TE Cibernètica
     Informàtica

Televisió
TA Mitjans de comunicació
TE Adaptació televisiva
     Guió televisiu
     Doblatge

Temporades musicals
TA Música

Temporades teatrals
TA Art dramàtic

Temps narratiu (*1995)
TA Teoria de la narració

Tensó
TA Subgèneres poètics

Teologia
TA Religió

Teoria artística
TA Art

Teoria de la ciència
TA Ciència

Teoria de la comunicació (*1997)
TA Comunicació de masses

Teoria de la lectura (*1995)
NE Discurs teòric sobre la recepció, marcada històricament
TA Escoles crítiques

Teoria de la literatura
TA Literatura
TE Operacions crítiques
     Teoria del discurs literari
     Teoria dels gèneres literaris

Teoria de la narració (*1995)
TA Teoria dels gèneres literaris
TE Narrador
     Punt de vista
     Temps narratiu
     Trama

Teoria de la poesia (*1995)
TA Teoria dels gèneres literaris
TE Mètrica
     Prosòdia
     Veu poètica

Teoria de la traducció (*1995)
TA Literatura comparada

Teoria del discurs literari (*1995)
TA Teoria de la literatura

Teoria del drama (*1995)
TA Teoria dels gèneres literaris
TE Metateatre
     Text teatral
TR Diàleg teatral
     Monòleg teatral

Teoria dels gèneres literaris (*1995)
TA Teoria de la literatura
TE Teoria de la narració
     Teoria de la poesia
     Teoria del drama

Teoria lingüística
EP Lingüística sincrònica
TA Lingüística
TE Discurs-text
     Fonètica i fonologia
     Lèxic
     Morfologia
     Paraula
     Semàntica
     Sintaxi

Teosofia
TA Sistemes religiosos

Terminologia
NE Bibliografia sobre llenguatges específics. S’usa també pels diccionaris de temes específics
TA Lèxic
TR Llenguatges d’especialitat

Tertúlies
TA Actes culturals

Tertúlies literàries
TA Associacions i entitats

Text literari (*1995)
NE No usar com a descriptor
TA Literatura
TE Adaptació literària
     Apòcrif
     Autobiografisme
     Biografisme
     Espai literari
     Estil literari
     Inèdit
     Llengua literària
     Motiu literari
     Personatges literaris
     Plagi
     Ruta literària
     Simbologia
     Tècniques literàries
     Tractament literari
     Versió

Text teatral (*1995)
TA Teoria del drama

Textos legals (*1995)
TA Documents escrits

Textos religiosos (*1995)
NE No usar com a descriptor
TA Religió
TE Bíblia
     Nou testament

Thriller
TA Cinema

Tipologia cinematogràfica
TA Cinema
TE Adaptació cinematogràfica
     Cinema en blanc i negre
     Cinema mut
     Curtmetratge
     Documental
     Llargmetratge

Tipologia de la literatura (*1995)
NE No usar com a descriptor
TA Literatura
TE Literatura de ciència ficció
     Literatura de consum
     Literatura de guerra
     Literatura de terror
     Literatura de viatges
     Literatura eròtica
     Literatura escatològica
     Literatura fantàstica
     Literatura infantil
     Literatura juvenil
     Literatura oral
     Literatura popular
     Literatura religiosa
     Literatura tradicional

Tipologia lingüística
NE Famílies de llengües, parentiu, classificació
TA Lingüística

Tipologia teatral
TA Teatre
TE Comèdia
     Drama
     Entremès
     Melodrama
     Sainet
     Tragèdia
     Tragicomèdia

Toponímia
TA Onomàstica

Tractament literari
TA Text literari
TE Al·legoria
     Humor
     Ironia
     Paròdia
     Sàtira

Tractats gramaticals
TA Lingüística

Traducció
TA Lingüística
TE Traducci
ó al català
     Traducció del català
     Traductors

Traducció al català
TA Traducció

Traducció del català
TA Traducció

Traductors
TA Traducció

Tragèdia
TA Tipologia teatral

Tragicomèdia
TA Tipologia teatral

Trama (*1995)
TA Teoria de la narració

Transformisme
TA Teatre de varietats

Transició democràtica espanyola (*1997)
TA Períodes històrics

Transmissió textual
NE Variants no autorals d’un text: de copista, de tipografia…
TA Crítica textual

Trastorns del llenguatge (*1997)
EP Patologia lingüística
TA Psicolingüística

Treball
TA Història i ciències socials

Trobadors
TA Escriptors
TR Joglars
     Poesia trobadoresca

Underground
TA Corrents i tendències culturals

Universitats
TA Institucions educacionals

Urbanisme
TA Municipis

Ús lingüístic
NE Sobre com s’usa la llengua en un determinat àmbit (grafia, fonètica, barbarismes, etc.).
     No confondre amb Actituds lingüístiques
TA Variació lingüística
TE Interferències lingüístiques
     Llenguatges d’especialitat
     Normativa de la llengua
     Registres lingüístics

Valoració crítica (*1995)
TA Operacions crítiques

Variació lingüística
TA Lingüística
TE Dialectologia
     Lingüística històrica
     Ús lingüístic

Venda de llibres
TA Mercat del llibre

Verb
TA Paraula
TE Gerundi
     Infinitiu
     Mode verbal
     Participi
TR Aspecte gramatical

Verisme (*1997)
TA Corrents i tendències literaris

Vers lliure
TA Mètrica

Versió
NE Aplicable tant a la modernització ortogràfica d’una obra medieval, com a determinats resums-adaptacions-modernitzacions de clàssics
    per a la literatura infantil o juvenil. En casos excepcionals, s’usa també per les diverses manifestacions de la literatura catalana en altres
     àmbits artístics (per exemple, una versió escultòrica d’El caminant i el mur).
    Mai s’usarà aquest descriptor per a les traduccions literàries, per més lliures que siguin
TA Text literari

Veu gramatical (*1997)
TA Sintaxi

Veu poètica (*1995)
TA Teoria de la poesia

Vídeo
TA Arts de la imatge
TE Adaptació en vídeo
     Guió de vídeo

Vitalisme
TA Corrents i tendències filosòfics

Vocabulari
TA Informació
TE Rimari
TR Diccionari

Vocal
TA Fonètica i fonologia

Vodevil
TA Teatre de varietats

Wagnerisme
TA Corrents i tendències culturals

Western
TA Cinema

Zoologia
TA Biologia

ALTRES VISUALITZACIONS DEL TESAURUS

Jeràrquic de matèries

Alfabètic de termes

Alfabètic permutat