El programa Invenio

L’elecció d’aquest sistema integrat de gestió de biblioteques digitals gratuït i de codi lliure ens ha permès beneficiar-nos de l’experiència i el treball dut a terme pel Servei de Biblioteques de la UAB, entitat gestora del DDD (Dipòsit Digital de Documents).

Així mateix, el nou programa ha suposat poder diposar d’una capacitat de cerques més precisa i una àmplia flexibilitat en la descripció de recursos.

Opcions de cerca

Millores en la consulta de la base de dades

Pel que fa a les opcions de cerca, amb Invenio TRACES disposa d’un ampli ventall de possibilitats i mostra d’una manera més clara l’especificitat de la base de dades.

A banda de les opcions de cerca habituals (autor, títol, any, etc.), són especialment operatives les següents cerques:

N

Qualsevol camp

és la cerca per defecte de la pàgina inicial de la base de dades en què els termes d’expressió escrits es busquen en qualsevol camp d’un registre. És l’opció més googleliana perquè no discrimina ni jerarquitza res.

N

Matèria

és l’opció amb què TRACES desplega tota la seva potencialitat. La descripció temàtica del document ha estat de sempre una de les prioritats del projecte i ha permès oferir a l’usuari un primer esbós del contingut del document. És en aquest camp que podem cercar autors, obres, entitats, institucions, actes culturals, períodes cronològics i noms geogràfics que han estat objecte d’estudi o referència.

N

Gènere-forma

cerca pel tipus de document (els més representatius consten a la col·lecció Tipus de documents).

N

Obra citada

opció especialment útil per cercar títols d’obres que són matèria d’estudi o de les quals es fa algun tipus de referència en el document.

N

Publicació

mostra tots els articles d’una publicació periòdica.

N

Col·lecció de llibres

cerca totes les monografies publicades en una col·lecció.

Altres prestacions d'Invenio

Millores en la interfície general
P

millora del disseny de la interfície de consulta i visualització dels registres més clara i entenedora.

P

l’usuari pot escolllir l’idioma (la interfície és multilingüe i multialfabètica) i el format de visualització de cerques i registres que més li convingui.

P

gran velocitat de resposta del sistema davant qualsevol cerca i una consulta a temps real dels registres més recents, ja que el sistema fa una actualització immediata de les dades.

P

l’usuari compta amb la possibilitat de personalitzar les seves cerques mitjançant la creació de cistells. Té l’opció de guardar-les i imprimir-les, d’activar alertes per estar al dia de les novetats i d’establir circuits de discussió amb d’altres usuaris.

P

si ho desitja, l’usuari podrà afegir comentaris als registres bibliogràfics i veure documents similars als que ha cercat.

P

la implantació del programari ha propiciat un major impacte del projecte a la xarxa.

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA BASE DE DADES

La base de dades

El fons documental

Programaris i gestors de dades