Programaris i gestors de dades

En la trajectòria de TRACES, el projecte ha prioritzat que la recuperació de la informació fos sistemàtica, exhaustiva i intuïtiva per a l’usuari.

Aquest objectiu ha suposat una tasca d’adaptació contínua a aquells programes de gestió documental que responien millor a les necessitats que al llarg dels anys ha anat requerint la base de dades.

 

1988: DBASE III

S’inicia la informatització del projecte amb una adaptació del programa DBASE III.  Els fitxatges es continuen fent manualment en quartilles blanques apaïsades, guardades en arxivadors, però després s’introdueixen en un ordinador central. El programa només permetia posar 5 descriptors temàtics: quan s’havia definit el descriptor formal i el cronològic, quedaven 3 termes per descriure el contingut del document.

1993: CDS/ISIS

La base de dades es va migrar al programa CDS/ISIS de la Unesco, cosa que va permetre una gran millora de les possibilitats de disseny dels registres i de la recuperació i impressió de la informació. S’adequa l’estructura i els camps dels registres al format Catmarc per a registres bibliogràfics definit per la Generalitat de Catalunya i que ja utilitzaven unitàriament les biblioteques universitàries de Catalunya.

1999: VTLS

El setembre del 2000, i gràcies a un conveni amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), TRACES migra al processador de dades documentals VTLS, que ja estava implementat a les biblioteques universitàries catalanes. D’aquesta manera esdevé una base de dades de consulta pública i en línia, integrada dins l’apartat de base de dades catalanes de la Biblioteca Digital del CBUC.

2010: CDS/Invenio

El gener de 2007, l’equip del projecte comença a estudiar la possibilitat d’adoptar el programari que utilitza el DDD (Dipòsit Digital de Documents) de la UAB, davant la notícia de la futura migració del CCUC cap a un nou gestor de dades.  La càrrega final a CDS-Invenio es fa efectiva el novembre de 2009, amb un volum total de 67.728 registres, i amb la migració s’aprofita per adaptar la base de dades al format Marc21.

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA BASE DE DADES

La base de dades

El fons documental

El programa CDS-Invenio