El projecte TRACES

La raó de ser i l’activitat principal del projecte TRACES ha estat, des dels seus inicis, el buidatge de la bibliografia sobre llengua i literatura catalanes per tal d’esdevenir una eina de consulta ineludible per a l’estudiós de les disciplines filològiques i una font documental de primer ordre per abordar l’estat de la qüestió de qualsevol aspecte que sigui objecte d’estudi de la filologia.

Una mica d'història

1987: els inicis del projecte

El projecte va néixer el 1987 per iniciativa d’un grup de professors del Departament de Filologia Catalana de la UAB, sota la direcció del professor Jordi Castellanos.

Més tard, ha desenvolupat les seves activitats sota l’empara del grup de recerca consolidat Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC).

 

Z

Tot i que el grup de recerca ha centrat la seva investigació en l’estudi de la literatura catalana contemporània, ha esmerçat esforços i recursos en el manteniment d’una base de dades que, des de bon principi, es va plantejar amb vocació de servei als estudis filològics en la seva totalitat.

Z

La voluntat del projecte sempre ha estat abastar la producció científica sobre la llengua catalana, la lingüística, la literatura estrangera traduïda al català i la teoria lingüística i literària. Aquesta voluntat es va concretar en l’inici d’un buidatge sistemàtic de la bibliografia publicada sobre la matèria: monografies, miscel·lànies, actes de congressos i simposis, revistes literàries i culturals, premsa periòdica, tesis, etc.

Z

En la trajectòria de tots aquests anys, TRACES s’ha consolidat com a l’única base de dades que centralitza la recerca bibliogràfica de les disciplines filològiques mitjançant uns criteris i un llenguatge documental homogenis gràcies als quals l’usuari –l’estudiós, l’estudiant, el curiós – arriba a resultats útils i satisfactoris.

37 anys més tard

2024: l'actualitat del projecte

Més de 130.000 registres

Trenta anys més tard, i amb un catàleg documental de més 130.000 registres bibliogràfics (gener 2024), l’objectiu és el mateix però l’abast del seu servei s’ha estès, s’ha completat i s’ha diversificat. La consolidació del projecte ha permès desenvolupar altres iniciatives, com són els aparadors de l’Actualitat, les cerques guiades i les llistes d’efemèrides anuals.

%

text complet: 57%

Cal remarcar el paper de la base de dades com a repositori digital de publicacions periòdiques (més del 57% dels registres de la base de dades enllacen al text complet) i la importància de TRACES com a porta d’entrada de la recepció de la literatura escrita en català o traduïda al català publicada els darrers trenta-sis anys.

37 anys de projecte

Després de 37 anys, destaca la rellevància del projecte com a peça clau, i única, dels estudis bibliomètrics i d’impacte de la literatura científica sobre les disciplines filològiques de l’àmbit cultural català. TRACES és present en els enllaços i recursos de les pàgines web més destacades de la filologia catalana.

Propostes actuals

Coneix totes les iniciatives del projecte TRACES

TOTA LA INFORMACIÓ DEL PROJECTE TRACES

L’equip de TRACES

Entitats col·laboradores

Impacte del projecte

Vols rebre tota la informació sobre el projecte TRACES?

Subscriu-te a la circular de TRACES i rebràs totes les novetats del projecte