També fou dins del GELCC que es desenvolupà TRACES, una base de dades que recull informació de llengua i literatura catalanes, nascuda l’any 1987 també de la concepció directa de Jordi Castellanos.

Actualment ha esdevingut una eina imprescindible per a la recerca, ja que permet accedir mitjançant internet a desenes de milers de registres bibliogràfics sobre qualsevol tema relacionat amb la llengua i la literatura catalanes. Posa a l’abast de l’investigador tots els precedents bibliogràfics de la seva recerca fent així possible que el coneixement no deixi d’avançar pres en una navegació circular entorn a unes mateixes qüestions.

Jordi Marrugat

“Jordi Castellanos, una vida al servei de la cultura”, Discurs pronunciat a l'Annual Anglo-Catalan Society Conference (Sheffield, novembre de 2012)

Les bases de dades generals d’autors es complementen amb unes altres d’especialitzades, com ara TRACES, creada a la Universitat Autònoma de Barcelona des del Departament de Filologia Catalana, que és un buidatge sistemàtic de totes aquelles revistes i publicacions de què a nosaltres ens parlaven i no sempre havíem vist (Serra d’Or, Reduccions, Els Marges, els suplements de L‘Avui o d’El País).

Es tracta d’un buidatge exhaustiu dels articles publicats sobre un autor o per un autor en els darrers anys, i […] permet repescar com a material bibliogràfic i de referència una pila de textos sovint molt interessants que no arriben a ser editats en forma de llibre.

Jaume Subirana

”De com Internet també pot canviar la manera d'ensenyar literatura catalana”, Ensenyar literatura a secundària (Barcelona : Graó, 2004)

Estadístiques de consulta de la base de dades

Consultes des del CBUC (1999-2009) i des de la UAB (2010-2013)

Consultes en %, sobre un total de 500.000 visites anuals.

 • 2018 (475.435 visites) 95% 95%
 • 2017 (326.672 visites) 65% 65%
 • 2016 (207.069 visites) 41% 41%
 • 2015 (252.961 visites) 51% 51%
 • 2014 (304.380 visites) 61% 61%
 • 2013 (354.498 visites) 71% 71%
 • 2012 (305.040 visites) 61% 61%
 • 2011 (249.139 visites) 50% 50%
 • 2010 (218.781 visites) 44% 44%
 • 2009 (143.419 visites) 29% 29%
 • 2008 (96.181 visites) 19% 19%
 • 2007 (96.043 visites) 19% 19%
 • 2006 (99.584 visites) 20% 20%
 • 2005 (91.140 visites) 18% 18%
 • 2004 (98.129 consultes) 20% 20%
 • 2003 (72.507 visites) 15% 15%
 • 2002 (77.840 visites) 16% 16%
 • 2001 (76.374 visites) 15% 15%
 • 2000 (30.024 visites) 6% 6%
 • 1999 (4.583 visites) 1% 1%

TOTA LA INFORMACIÓ DEL PROJECTE TRACES

El projecte TRACES

L’equip de TRACES

Entitats col·laboradores