Llista temàtica

de les publicacions buidades
Diaris i setmanaris

Ara
2010 (a partir del 28 de novembre)-2023 (fins desembre)

Ara. Ara Llegim
(amb accés al text complet a partir del 14 de setembre)
2011 (a partir del 14 de setembre)-2023 (fins desembre)

Ara. Time & Out
2010-2013 (fins núm. 249, gener) //

Avui / El Punt Avui
(amb accés al text complet a partir de l’octubre de l’any 2000)
1988-1991 / 1996-1998 (Avui Cultura) / 2000-2023 (fins desembre)

Diari de Balears. L’espira
(amb accés al text complet del núm. 482 al 527)
2010 (a partir del núm. 482, 4 de desembre) – 2012 (fins núm. 550, 15 d’abril)

† Diari de Barcelona
1988-1989 //

El País
(amb accés al text complet a alguns articles a partir de l’octubre de l’any 2007)
1988-1991 / 2000-2023 (fins desembre)

El Periódico de Catalunya
(amb accés al text complet a alguns articles a partir de l’octubre de l’any 2007)
1988-1989 / 2000-2022 (fins desembre)

El Temps. Setmanari d’informació general
1988-1996 / 2001 (només gener-febrer) / 2002 (només gener-juny) / 2007 (només núm. 1215-1228) / 2008-2023 (fins núm. 2363, 26 de desembre)

La Vanguardia
(amb accés al text complet a partir de l’octubre de l’any 2007)
1988-1990 / 2000-2023 (fins desembre)

Levante-EMV. Posdata
(amb accés al text complet de l’abril de 2008 al gener de 2012)
2008 (Abril-Desembre) – 2022 (fins 1252, 24 de desembre)

† Presència
(amb accés al text complet a partir del setembre de 2011)
1988 / 2007 (només núm. 1.857-1.870) / 2008 – 2018 (fins núm. 2300, 6 de maig) //

 

Actualització: Gener 2024

Publicacions de llengua i literatura

† 1991. Revista Magnètica
(amb enllaç al text complet dels números 1-3)
1991-1994 (núm. 3) //

A2
2020 (núm. 5, 26 de febrer)

Anuari de Filologia (Secció C. Llengua i Literatura Catalanes)
(continuació de Anuario de Filología)
1990-1991 / 1995-1999 (fins núm. 9) //

Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia
(amb enllaç al text complet del núm. 1 al 9)
2011-2019 (fins núm. 9)

Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
(amb enllaç al text complet del núm. 1 al 9)
2011-2019 (fins núm. 9)

Anuari de Filologia. Literatures contemporànies
(amb enllaç al text complet del núm. 1 al 9)
201-2019 (fins núm. 9)

Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes
(amb enllaç al text complet del núm. 1 al 9)
2011-2019 (fins núm. 9)

Anuari TRILCAT
(amb enllaç al text complet als números 1-9)
2011-2019 (fins núm. 9)

Anuari Verdaguer. Estudis Verdaguerians
(amb enllaç al text complet als números 1-26)
1986-2018 (fins núm. 26)

† Anuario de Filología (Secció C. Llengua i Literatura Catalanes)
(continuada per Anuari de Filologia)
1988-1989 //

Arxiu de Textos Catalans Antics
1988-1990 (fins núm. 9)

† A Sol Post
1990-1998 (fins núm. 4) //

Blog de l’Escola de Llibreria
(amb accés al text complet)
2014-2023 (fins desembre)

Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos
1996-1999 (fins núm. 4)

Bulletin of Hispanic Studies
1988-1998 (LXXV) / 2002-2020 (fins vol. 97)

Caplletra. Revista de filologia
(amb enllaç al text complet dels números 1-24 i 29-75)
1988-2023 (fins núm. 75, Tardor)

Caràcters
(amb enllaç al text complet dels números 1-45)
1997-2019 (fins núm. 89)

Catalan Journal of Linguistics
(amb enllaç al text complet dels volums 1-18)
2002-2019 (fins volum 18)

Catalan Review
1988-2022 (fins vol. 36)

Catalan Working Papers in Linguistics
(amb enllaç al text complet dels números 1-9)
1991-2001 (fins vol. 9)

† Catalan Writing
(amb enllaç al text complet als números 1-10, segona època)
1988-2002 // 2007-2011 (fins núm. 10) //

Catalonia
(amb accés al text complet als números 1-25)
2008-2019 (fins núm. 25, segon semestre)

† Daina
1988-1991 (fins núm. 9) //

† El Pou de Lletres
1996-2000 //

† El Procés
(amb enllaç al text complet als números 1-8)
2012-2016 (fins núm. 8) //

Els Marges
(amb enllaç al text complet als números 1-113)
1974-2023 (fins núm. 131)

Estudios Lulianos
(1991: canvia el nom a Studia Lulliana)
1988-1993 (fins núm. 89)

Estudis Romànics
(amb enllaç al text complet als volums 22-43)
2000-2021 (fins vol. 43)

Études Romanes de Brno
1987-2019 (vol. 40, núm. 2)

Faristol
1988-1995 (fins núm. 23) / 2011 (només núm. 70 i 71) / 2012 (fins núm. 73)

Gorc
1993-1994 (fins núm. 12)

Haidé. Estudis maragallians
(amb enllaç al text complet als volums 0-8)
2011-2019 (fins núm. 8)

Hispanic Research Journal. Iberian and Latin American Studies
2006 (vol. 7, núm. 2) – 2019 (vol. 20, núm. 2, abril)

Hispanic Review
1988-1992 / 1995-2011 (fins vol. 79)

Indesinenter. Anuari Espriu
2006-2015 (fins núm. 10) //

Ítaca
(amb enllaç al text complet)
2010-2019 (núm. 10)

Ítaca. Quaderns catalans de cultura clàssica
(amb enllaç al text complet als números 4-30)
1988-2014 (fins núm. 30)

Journal of Catalan Studies
(amb accés al text complet als números 8-20)
2005-2018 (fins núm. 20)

L’Aiguadolç. Revista de Literatura
(amb enllaç al text complet als números 2-50)
1986-2021 (fins núm. 50)

L’Illa. Revista de Lletres
1990-1991 / 1994-1995 (fins núm. 13)

La Lectora. Revista digital de crítica literària
2018-2023 (fins 19 de desembre)

Lectora. Revista de dones i textualitat
(amb enllaç al text complet als números 1-25)
1995-2019 (fins núm. 25)

† Límits
1986-1990 (fins núm. 9) //

† Literatures
amb enllaç al text complet a partir del número 0-2, primera època i 1-6, segona època)
1997-1999 / 2003-2008 (fins núm. 6) //

Llengua & Literatura
(amb enllaç al text complet als números 1-32)
1986-2022 (fins núm. 32)

Llengua i Administració
1988-1994 (fins núm. 50) //

† Llengua i Ús
(amb enllaç al text complet als números 1-58)
1994-2016 (fins núm. 58) //

Llengua Nacional
1991-1998 (fins núm. 22) / 2010 (a partir del núm. 71) – 2013 (fins núm. 85, 4t trimestre)

Llengua, Societat i Comunicació
(amb accés al text complet als números 1-17)
2004-2019 (fins núm. 17)

† Lletra de Canvi
1987-1998 (fins núm. 45) //

† Llibreria
1988-1989 (fins núm. 128) //

Magnificat
(amb accés al text complet als números 1-4)
2014-2017 (fins núm. 4)

Mot so razo
(amb accés al text complet als números 1-8)
1999-2009 (fins núm. 8)

† Noticiari de l’AELC
1987-1992 (fins núm. 16) //

Paper de Vidre
(amb accés al text complet)
2002-2024 (fins 9 de gener)

† Passadís. Quadern de Lletres
1987-1993 (fins núm. 9-10) //

Poetari
2012-2013 (fins núm. 4)

Probus
1989-2002 (fins vol. 14, núm. 1)

Quaderns. Revista de Traducció
(continuació de Quaderns de Traducció i Interpretació)
(amb enllaç al text complet dels números 1-5 i 11-27)
1998-2020 (fins núm. 27)

† Quaderns de Traducció i interpretació
(Abans Cuadernos de Traducción e Interpretación. Continuada per Quaderns. Revista de Traducció)
1988-1991 (fins núm. 11-12) //

† Quaderns Crema
1979-1984 //

Quimera
1988-2013 (fins núm. 353, abril)

Rassegna Iberística
1995-2001 (fins núm. 71)

Reduccions. Revista de poesia
(amb enllaç al text complet als números 1-114)
1977-2020 (fins núm. 116)

Reseña. De literatura, arte y espectáculos
1988-1996

Revista de Estudios Hispánicos
2007-2019 (vol. 53, octubre)

Revista de Llengua i Dret
(amb accés al text complet als números 11-69)
1988-2018 (fins núm. 69)

Revista de Filología Románica
(amb accés al text complet als números 1-29)
1983-2012 (fins núm. 29)

† Revue d’Études Catalanes
1998-2006 (fins núm. 9) //

Sintagma
(amb enllaç al text complet als números 1-28)
1989-2016 (fins núm. 28)

Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior
1988

Terminàlia
(amb accés al text complet als números 0-21)
2009-2020 (fins núm. 21)

† Tirant al Blanc. Revista de Llengua i Literatura
1989-1996 (fins núm. 9) //

Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries
(amb accés al text complet)
2007-2017 (fins núm. 20)

Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària
1980-1996 (fins núm. 8)

Treballs de Sociolingüística Catalana
(amb accés al text complet als números 1-29)
1977-2019 (fins núm. 29)

† Urc. Monografies literàries de Ponent
1989-2009 (fins núm. 24)

Veus baixes
(amb accés al text complet als números 0-3)
2012-2015 (fins núm. 3)

Visat
(amb accés al text complet als números 1-29)
2006-2021 (fins núm. 31, primavera)

Zeitschrift für Katalanistik. Revista d’Estudis Catalans
(amb enllaç al text complet als números 1-31)
1988-2018 (fins núm. 31)

Zeitzschrift für Romanische Philologie
1988-1991 (fins núm. 107, 3/4)

 

Actualització: Gener 2024

Publicacions de teatre

† Assaig de Teatre. Revista de l’Associació d’Investigació i Experimentació Teatral
(amb enllaç al text complet fins al número 75)
1995-2010 (fins núm. 75) //

† El Público
1988-1992 //

Escena
1989-1995 (fins núm. 16-17)

Estudis Escènics
1974-1990 (fins núm. 31) / 2007-2019 (fins núm. 44)

† Hamlet. Revista de les Arts Escèniques
(amb enllaç al text complet al número 0)
2009-2012 (fins núm. 26, maig) //

Pausa. Revista de la Sala Beckett
(amb enllaç al text complet als números 20-42)
1989-1995 (fins núm. 19) / 2005 (a partir del núm. 20) – 2020 (fins núm. 42)

Primer Acto. Cuadernos de investigación teatral
1986-1998 (fins núm. 272)

 

Actualització: Gener 2024

Publicacions d'ensenyament

BeCEroles
(amb accés al text complet dels números 1-7)
2004-2018 (fins núm. 7)

Butlletí dels mestres
1988-1994 (fins núm. 240) //

† COM Ensenyar Català als Adults
1988-1994 (núm. 29) / 1997 (núm. 30) //

† Crònica d’Ensenyament
1988-1933 (fins núm. 56) //

Escola Catalana
1988-1998

Guix. Elements d’Acció Educativa
1988-1992 (fins núm. 172)

Perspectiva escolar
1988-1992 (fins març)

 

Actualització: Gener 2024

Publicacions generals

Afers. Fulls de Recerca i Pensament
1988-1996 (fins núm. 25) / 2002-2011 (fins núm. 70)

Ajoblanco
1988-1996 (fins núm. 82)

Anthropos. Boletín de Información y Documentación
1988-1991

Anthropos. Suplementos. Antologías temáticas
1988-1991 (fins núm. 34)

Anuario de Estudios Medievales
1988-1992 (fins núm. 21)

Ateneu. Revista de cultura
1992-1996 (fins núm. 21)

Ausa
(enllaç al text complet als números 120-183)
1965-2019 (fins núm. 183)

† Benzina: revista d’excepcions culturals
(amb enllaç al text complet als números 1-56)
2006-2011 (fins núm. 56) //

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
(continuada per Butlletí de la Real Academia de Bones Lletres de Barcelona)
1995-2000 (fins vol. XLVII)

† Butlletí del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
(continuada per Revista del Col·legi)
1988 (només núm. 61) / 1994-2001 (fins núm. 116. Falten núm. 102, 106, 112 i 114) //

Canelobre
1988-1991 (fins núm. 22)

Catalan Historical Review
2008-2019 (fins núm. 12)

† Circulart
1988-1995//

Cultura. Butlletí del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
1988-1992 (fins núm. 38)

Cultura21.cat
2007 (fins núm. 2)

Dictatorships & Democracies: journal of history and culture
(amb accés al text complet als números 1-7)
2013-2019 (fins núm. 7)

El Ciervo
1988-1992 (fins juliol)

El Mirall
1988-1996 (fins núm. 79)

† España Contemporánea. Revista de Literatura y Cultura
1988-1992 (fins núm. V, 1) //

Estudi General. Revista de l’Estudi de Lletres
(amb enllaç al text complet als números 8-25)
1988-2005 (fins núm. 25)

Estudios Franciscanos
1988-1991

Estudis Baleàrics
1988-1991 (fins núm. 41)

† Faig
1975-1988 //

Faig Arts
1989-2000 (fins núm. 40)

Faventia
(amb enllaç al text complet als números 10-22)
1988-1989 (fins núm. 11/2) / 1995-2000 (fins núm. 23)

Forma: revista d’estudis comparatius. Art, literatura, pensament
(amb enllaç al text complet als números 0-11)
2009-2015 (fins núm. 11)

Franquisme & Transició
(amb accés al text complet als números 1-4)
2013-2016 (fins núm. 4)

Historia y vida
1988-1990 (fins maig)

Ínsula. Revista de letras y ciencias humanas
1995-2008 (fins núm. 738)

L’Avenç
1976-2023 (fins núm. 503, desembre)

L’Espill
1979-1991 / 1999-2023 (fins núm. 71)

La República
2018-2023 (fins núm. 293, 30 de desembre)

† Lluc
1991-1995 / 1996 (només núm. 794) / 1997- 2011 (fins núm. 878, octubre-desembre) //

Manuscrits. Revista d’Història Moderna
(amb enllaç al text complet als números 13-19)
1995-2001 (fins núm. 19)

Mascançà. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell
(amb enllaç al text complet al número 1)
2010 (núm. 1)

Medievalia
(amb enllaç al text complet als números 1-17)
1980-1998 / 2012-2014 (fins núm. 17) 

Nexus
1988-2003 (fins núm. 31)

Randa
1975-1980 / 1988-2013 (fins núm. 71)

Recerques
(amb accés al text complet als números 1-61)
1970-2010 (fins núm. 61)

Rels
(amb enllaç al text complet als números 1-10, 1a època, i 1-2, 2a època)
2002-2007 / 2008-2010 //

Revista d’Etnologia de Catalunya
(amb enllaç al text complet als números 8-19)
1995-2001 (fins núm. 8)

Revista de Catalunya
1986-2023 (fins núm. 324, octubre-novembre-desembre)

Revista de Girona
(amb enllaç al text complet als números 126-319)
1988-2020 (fins núm. 321, juliol-agost)

Revista de l’Alguer. Periòdic de cultura dels Països Catalans
1995-1997 (fins núm. 8)

Revista de Menorca
1988-1991 (fins 2n trimestre)

Revista del Col·legi
(Continuació del Butlletí del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya)
(amb accés al text complet a partir del núm. 128, 2007)
1997-1998 / 2007-2013 (fins núm. 13)

Saó
1988-1994 (fins núm. 175)

Serra d’Or
1961-1965 (fins Any VII, núm. 1) / 1967- 2023 (fins núm. 768, desembre)

Trípodos.com
(amb accés al text complet als números 18-28)
2006 (a partir del núm. 18)-2011 (fins núm. 28)

Xarxa
1988-1989

 

Actualització: Gener 2024

Publicacions locals i comarcals

Al Vent. Revista de Terrassa
1988-1992 (fins núm. 102)

Àncora. Setmanari de la Costa Brava
1988-1990

Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos
(amb enllaç al text complet als volums 21-45)
1988-2014 (fins vol. 45)

Annals de l’Institut d’Estudis Gironins
(amb enllaç al text complet als volums 35-41)
1995-2000 (fins vol. 41)

Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura
1990-1992 / 1994-1995 / 1997

Aplec de Treballs
(amb enllaç al text complets als números 1-31)
1978-2013 (fins núm. 31)

Bellpuig: Artà
1988-1989

Buris-ana. Butlletí de l’Agrupació Borrianenca de Cultura
1988

Butlletí. Centre d’Estudis Alcoverencs
1988-1990

Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura
1995-1999 (fins vol. 75)

Ciutat. Revista d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa
1992-1999

El Pou de la Gallina. Revista d’actualitat manresana
1988-1991 (fins núm. 48)

Empordà Federal
1988-1989 (fins núm. 28)

Hora Nova. Periòdic Independent de l’Empordà
1988

La Rella. Revista d’estudis comarcals
1988-1993 (fins núm. 9)

Lo Floc
(amb accés al text complet als números 186-211)
2008-2015 (fins núm. 211, gener-març)

Punt Diari
1988

Quaderns d’Estudis Arenyencs
1982-2004 (fins núm. 10) //

Xipreret. Circular d’informació de l’Ateneu de Cultura Popular
1988-1991 (fins núm. 130)

 

Actualització: Gener 2024

Consulta tota la informació sobre les publicacions buidades