IX Jornades Jordi Arbonès sobre Traducció i Literatura

El 14 i el 15 d’octubre del 2020, les IX Jornades Jordi Arbonès sobre Traducció i Literatura se centraran en l’estudi del fenomen de la retraducció i el seu impacte en les lletres catalanes contemporànies. Són bianuals i les organitza la Càtedra Jordi Arbonès i el Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC).

Des de Traces, us oferim l’enllaç a la base de dades del material bibliogràfic dels ponents i dels autors i obres objecte d’estudi.

Programa amb els enllaços a la base de dades TRACES 🔗

Aquestes jornades es plantegen, com a punt de partida, una sèrie d’interrogants: quin tipus d’obres es retradueixen?, qui se n’encarrega?, amb quines premisses i criteris?, quin tipus d’editorials les promouen?, com són rebudes?, van acompanyades de paratextos?, etc. Són preguntes que responen a les polítiques de traducció, emmarcades en uns contexts històrics, socioculturals i ideològics concrets.

Combinant les perspectives diacrònica i sincrònica, el concepte de retraducció s’estudia des d’un sentit ampli, a la manera de Berman (1990), com un espai de traducció, o de Lefevere (1992), com a reescriptura.

Els ponents són reconeguts especialistes en la matèria, els quals han entomat el repte d’acarar-s’hi des d’una mirada nova i una perspectiva multidisciplinar. Els resultats de les jornades seran difosos, després d’un procés d’avaluació i de revisió, en una publicació acadèmica de prestigi.