fishman_joshua

Referent mundial en sociologia del llenguatge, planificació lingüística, educació bilingüe i etnologia de la comunicació, seguia de prop el procés de recuperació que ha viscut el català els darrers 40 anys i hi simpatitzava profundament.  Professor emèrit en ciències socials a la Yeshiva Universityde Nova York i professor visitant en Educació a la Stanford University, Fishman va venir a Barcelona per primera vegada el 1998 per assistir a un seminari del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona. L’any 2004 va rebre a Barcelona el Premi internacional Linguapax, UNESCO, en reconeixement a la tasca excepcional en el camp de la diversitat lingüística i l’educació multilingüe. Fishman va mantenir una estreta relació amb personalitats del món acadèmic i de la sociolingüística catalana. L’obra Reversing Language Shift. Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Luanguages (1991) és a l’arrel de l’expressió “capgirament de la situació lingüística”, molt emprada en la sociolingüística catalana, que considera que el manteniment d’una llengua té com a punt neuràlgic la transmissió intergeneracional.

Font: Direcció de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

 

 
Joshua Fishman

L’autor a TRACES