Acadèmia Valenciana de la Llengua

Nom
Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)

Descripció
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és una institució estatutària de caràcter públic creada per la Generalitat Valenciana i adscrita a Presidència. Té per objecte determinar i elaborar la normativa lingüística del valencià.

Entitat responsable
Generalitat Valenciana

URL
https://www.avl.gva.es/inici.html