ARCA

Nom
ARCA. Arxiu de Revistes Catalanes Antigues

Descripció
És un portal d’accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit cooperatiu de preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)

Entitat responsable
Biblioteca de Catalunya

URL
https://www.bnc.cat/digital/arca/index.html