Nom
Base de dades Ramon Llull

Descripció
La Base de Dades Ramon Llull (Llull DB) és un instrument bibliogràfic electrònic concebut per ordenar, sistematitzar i facilitar la consulta exhaustiva de tota la informació referent a l’opus lul·lià o pseudolul·lià.  La Base de Dades permet d’obtenir informació gairebé completa sobre les 265 Obres de Ramon Llull autèntiques; i informació encara incompleta i/o provisional sobre les devers 150 obres alquímiques i sobre les 270 obres espúries de temàtica diversa que li són falsament atribuïdes.

Entitat responsable
Universitat de Barcelona

URL
https://orbita.bib.ub.edu/llull/index.asp