Nom
Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques

Descripció
L’Aladí és el catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Aplega i permet identificar tota la informació documental que es troba a les 216 biblioteques i 9 bibliobusos de la Xarxa
(dades a 31 de març de 2014)

Entitat responsable
Diputació de Barcelona

URL
https://sinera.diba.cat/