Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya

Nom
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya

Descripció
La representació i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats constitueixen l’objectiu primordial de la nostra institució. Ens proposem sobretot la dignificació social i econòmica dels llicenciats per mitjans diversos, com ara l’organització de cursos de formació permanent i altres activitats, així com la compareixença davant l’administració, institucions i tribunals, amb legitimació per ser part en els litigis que afectin els interessos professionals.

Entitat responsable
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya

URL
https://www.cdl.cat/