Gabriel Ferrater

Gabriel Ferrater «Quan escric poesia, l’única cosa que m’ocupa i em costa és de definir ben bé la meva actitud moral, o sigui la distància que hi ha entre el sentiment que la poesia exposa i el que en podríem dir el centre de la meva imaginació. Un dels...

Maria Barbal

Maria Barbal Quantes “Maries Barbals” hi ha en els seus textos? Quants períodes de canvi reconeix que ha sofert la seva literatura? Quines creu que serien les obres cruïlla, si n’hi ha alguna? «Si hagués de dir ara sense pensar gaire, faria una...

Jordi Teixidor

Jordi Teixidor «Jordi Teixidor apareix com un dels elements més actius d’El Camaleó, grup independent que treballa a Barcelona i els seus voltants en iniciar-se els anys 60. Com La Pipironda, que comandaven Àngel Carmona i Florenci Clavé, El Camaleó sent la necessitat...

Antoni M. Badia i Margarit

Antoni M. Badia i Margarit «És una evolució inevitable, almenys des del segle XVIII, i em sembla de primera: cal que molts sàpiguen molt sobre molt poc. […] Perfecte: resignadament perfecte, què hi farem, això és la ciència, siga la biologia o la filologia. Allò...

Joan Perucho

Joan Perucho “Perquè Perucho, que és un pur i entusiasta admirador del passat (més il·lustrat que no pas romàntic i, per tant, amb dret a enaltir-lo, distanciar-se’n o fer-hi broma amb dosis equiparables), no es limita a donar-nos una línia única, ordenada per...