Antoni M. Badia i Margarit

Antoni M. Badia i Margarit «És una evolució inevitable, almenys des del segle XVIII, i em sembla de primera: cal que molts sàpiguen molt sobre molt poc. […] Perfecte: resignadament perfecte, què hi farem, això és la ciència, siga la biologia o la filologia. Allò...

Maria Barbal

Maria Barbal Quantes “Maries Barbals” hi ha en els seus textos? Quants períodes de canvi reconeix que ha sofert la seva literatura? Quines creu que serien les obres cruïlla, si n’hi ha alguna? «Si hagués de dir ara sense pensar gaire, faria una...

Agustí Bartra

Agustí Bartra “Si la poesia detesta la definició, en canvi estima el símbol, el qual tendeix cap al mite, que és sempre la proclamació d’un valor revolucionari que fuig de les mandíbules de ferro de la lògica”. Agustí Bartra “Poesia i mite”, discurs de cloenda al...

Aurora Bertrana

Aurora Bertrana “Un novel·lista, home o dona, amb seny, prudència, discreció, esperit pràctic i mà esquerra podrà escriure novel·les, editar-les, ser premiat en concursos i fins molt llegit pel públic, però no serà mai un bon novel·lista. Jo tenia, i tinc, la...

Prudenci Bertrana

Prudenci Bertrana “I ara parlem una mica del periodista subaltern. En qüestió de categoria abunden els aspirants a escriptors. Un aspirant a escriptor, tant pot ésser jove com vell, com casat, com solter. Un aspirant a escriptor té la mateixa gana i gasta la mateixa...