Antoni M. Badia i Margarit

«És una evolució inevitable, almenys des del segle XVIII, i em sembla de primera: cal que molts sàpiguen molt sobre molt poc. […] Perfecte: resignadament perfecte, què hi farem, això és la ciència, siga la biologia o la filologia. Allò que s’ha acabat, però, allò que sembla impossible, és que algú sàpiga molt sobre moltes coses. I això era el Dr. Badia i Margarit: un savi que sabia molt sobre moltes coses. Tant, i sobre tantes coses, que si algú repassa simplement la seua bibliografia –els seus llibres i treballs innombrables en els camps de la lingüística històrica, la teoria gramatical, la lingüística estructural i comparativa, la dialectologia o la sociolingüística– és quedarà fascinat i astorat davant dels aproximadament sis-cents títols. Des de la relació entre el romanç i el llatí (un article deliciós del que en podríem dir “sociolingüística medieval”) fins a la llengua dels barcelonins, o els volums sòlids de gramàtica i de gramàtica històrica. El Dr. Badia devia ser l’últim filòleg que sabia tant, i sobre tantes coses, que ja ens semblarà per sempre inconcebible. A més de ser un mestre excepcional, mestre de mestres, que, a partir de la seua càtedra a Barcelona –que ocupà joveníssim, als vint-i-vuit anys– havia de retornar la dignitat i el crèdit universitari a la filologia catalana, i havia de salvar-ne la continuïtat acadèmica i el desenvolupament científic sota el franquisme. Sense ell, el desert de les dècades de postguerra, en aquest el camp extens de la nostra filologia seria un buit immens.»

Joan F. Mira

"Elogi d'un savi antic". En: El Temps, núm. 1589 (25 novembre 2014), p. 82

Antoni Maria Badia i Margarit
(Barcelona, 30 de maig del 1920 – 16 de novembre del 2014)

Passa una infància envoltat d’un ambient familiar i acadèmic eminentment catalanista i, d’aquesta manera, entre el 1924 i el 1937 realitza els estudis de primària i de batxillerat a la Mútua Escolar Blanquerna. Acaba els estudis de batxillerat en plena Guerra Civil i en finalitzar el conflicte l’escola, dirigida per Alexandre Galí, se suprimeix. Durant la guerra participa en dues mobilitzacions militars: el 1938 amb el bàndol republicà i, el 1939, amb el nacional. Aquell mateix any comença la carrera de Filosofia i Lletres a una Universitat de Barcelona que en aquells moments es troba en un estat molt precari a causa de les depuracions polítiques i, en conseqüència, a la manca d’un professorat prou solvent. Tanmateix, l’any 1943 es llicencia en Filologia Romànica i comença a fer d’ajudant de classes pràctiques a la mateixa facultat i de professor auxiliar temporal. Al juny del 1945 es doctora a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Ciutat Universitària de Madrid. El 1946 es casa amb Maria Cardús i l’any 1948 obté la càtedra de Gramàtica Històrica espanyola a la Universitat de Barcelona. L’any 1977, passats gairebé trenta anys, passa a la càtedra paral·lela de Gramàtica Històrica catalana que ja ocuparà fins a la seva jubilació, el 1986. Les línies d’investigació que seguirà a partir d’aquest moment seran, principalment, quatre: la fonètica experimental, la gramàtica històrica, la dialectologia i la toponímia. Aquestes matèries són l’objecte del seu estudi sobre castellà, aragonès i català. El 1948 guanya el Premi Antonio de Nebrija del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pel seu estudi El habla del Valle de Bielsa (Pirineo Aragonés), que es publica l’any 1950.

L’any 1950 passa uns quants mesos a Suïssa, França i Alemanya, on descobreix la romanística europea. El 1951 es publica la Gramática histórica catalana. Aquesta obra es publicarà, en una versió en català, l’any 1981. L’abril del 1953 se celebra, a Barcelona, el VII Congrés Internacional de Lingüística Romànica i Badia i Margarit n’és vicepresident del comitè organitzador. Aquell Congrés va ser de gran importància per a l’autor per les relacions humanes i professionals que va mantenir amb els principals romanistes de l’època, amb qui va poder intercanviar impressions científiques. Especialitzat en el terreny de la geografia lingüística, participa en la gestació de l’Atles lingüístic del domini català, del 1965. Gran apassionat del món universitari, dedica gran part de les seves energies tan a l’ensenyament com a una institució que sempre el va preocupar enormement. Així, fets com l’assemblea del Paranimf de la Universitat de Barcelona, l’any 1957, l’afecten molt i el fan viure en una tensió constant. El 1960 pateix el que ell mateix anomena «un cert esgotament» produït per fets diversos com aquesta preocupació política per la universitat com a institució com per tots els anys de feina sense descans. D’aquesta manera, marxa a Munic com a professor visitant i, posteriorment, passa el curs 1961-1962, també com a professor visitant, a la Universitat de Georgetown (Washington D.C.).

En tornar a Barcelona la seva tasca científica pren noves direccions i amplia els seus camps d’estudi sempre orientats, això sí, a «contribuir que en català trobessin expressió les diferents escoles i posicions lingüístiques que havien anat apareixent en el món científic». L’any 1964 apareix l’obra Llengua i cultura als Països Catalans. Amb tot, enmig de l’ambient cada vegada més tens que es viu en el context social, polític i universitari, el curs 1967-1968 torna per segona vegada als Estats Units, com a professor visitant, aquesta vegada a la Universitat de Wisconsin. Quan torna s’incorpora de nou a la Facultat de la Universitat de Barcelona. L’any 1969 es publica l’estudi La Llengua dels barcelonins: resultats d’una enquesta sociològico-lingüística i, el 1973, La llengua catalana ahir i avui. L’any 1974 marxa a París per exercir de professor associat de la Sorbona durant els cursos 1974-1975 i 1975-1976. El mateix any 1976 publica els títols Vint-i-cinc anys d’estudis sobre la llengua i la literatura catalanes (1950-1975) i Cap a una sociolingüística catalana.

El desembre del 1977 Antoni Maria Badia i Margarit és escollit rector de la Universitat de Barcelona i, el gener del 1978, pren possessió del càrrec. Com a conseqüència de la dedicació que el Rectorat exigeix, la seva feina d’investigació queda parcialment aturada i més quan, el 1981, és reelegit. El 1984 és reelegit novament i, d’aquesta manera, està al capdavant de la universitat fins al 1986, any en què Josep M. Bricall el succeeix. Es jubila el 29 de maig del 1986. El Rectorat suposa, en gran part, una ruptura amb el seu treball personal i d’investigació. Amb tot, mai deixa de publicar i durant tot aquest període veuen la llum tot un seguit d’obres de gran rellevància: Ciència i passió dins la cultura catalana, del 1977; la traducció al català de l’esmentada Gramàtica històrica catalana (1981); La formació de la llengua catalana: assaig d’interpretació històrica, de l’any 1981; Llengua i societat: etapes de la normalització, del mateix any i Llengua i poder. Textos de sociolingüística catalana, apareguda el 1986. Com a resultat dels anys al Rectorat també en surten títols com Formulari administratiu aplicat especialment a la universitat, del 1979, i, especialment, l’obra de caire memorial Llavor de futur. Vuit anys al rectorat de la Universitat de Barcelona, que es publica l’any 1989.

Després de la jubilació a la universitat, continua la feina d’investigació de manera infatigable i publica els títols següents: Sons i fonemes de la llengua catalana i La llengua catalana: un procés multisecular, del 1988; Gramàtica de la llengua catalana: descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica, publicada el 1994; Les Regles de esquivar vocables i la «qüestió de la llengua», del 1999. Apologia i vindicació de la llengua catalana i el recull d’articles Moments clau de la història de la llengua catalana són els dos darrers títols publicats l’any 2004.

En l’apartat de mèrits i honors, Antoni Maria Badia i Margarit figura, des del 1971, en el Comitè d’Honor dels Congressos de Lingüística i Filologia Romàniques. És president d’honor del II Col·loqui de Català d’Amsterdam (1970), de la Norh American Catalan Society (NACS) i de la Deutsch Katalanische Gesellschaft (DKG). Al VII Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) (Salou-Tarragona, 1985), l’assemblea l’elegeix conseller de l’associació. És investit doctor honoris causa, entre d’altres, de les Universitats de Salzburg (1972), Tolosa-Le Mirail (1978) i París-Sorbona (1986). En acabar-se el mandat de rector de la Universitat de Barcelona, és nomenat rector honorari (1986). També és reconegut amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1986) i guardonat amb el Premi d’Honor Lluís Carulla (1995) i el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996). El 1999 se li concedeix la Medalla al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona (1999). L’any 2003 és reconegut amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. També cal destacar l’Homenatge del Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques del 2011. L’any 2012 se li concedeix la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.

Extret de: AELC

Estudis i assajos

Los complementos pronominalo-adverbiales derivados de IBI e INDE en la Península Ibérica. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947.
Estudios de fonética y fonología catalanas [amb Armando de Lacerda]. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948.
Contribución al vocabulario aragonés moderno. Saragossa: Estación de Estudios Pirenaicos, 1948.
Programa de gramática histórica de la lengua española. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1948.
El habla del Valle de Bielsa (Pirineo Aragonés). Barcelona: Instituto de Estudis Pirenaico, 1950.
Gramática histórica catalana. Barcelona: Noguer, 1951.
Gramática catalana. Madrid: Gredos, 1962.
Llengua i cultura als Països Catalans. Barcelona: Edicions 62, 1964.
La Llengua dels barcelonins: resultats d’una enquesta sociològico-lingüística. Barcelona: Edicions 62, 1969.
La llengua catalana ahir i avui. Barcelona: Curial, 1973.
Cap a una sociolingüística catalana. Lleida: Instituto de Estudios Ilerdenses, 1976.
Vint-i-cinc anys d’estudis sobre la llengua i la literatura catalanes (1950-1975). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1976.
Ciència i passió dins la cultura catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1977.
Formulari administratiu aplicat especialment a la universitat. Barcelona: Curial, 1979.
La formació de la llengua catalana: assaig d’interpretació històrica. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1981.
Gramàtica històrica catalana. València: Tres i Quatre, 1981.
Llengua i societat: etapes de la normalització. Barcelona: Indesinenter, 1982.
Llengua i poder. Textos de sociolingüística catalana. Barcelona: Laia, 1986.
La llengua catalana: un procés multisecular. Sant Cugat del Vallès: Anthropos, 1988.
Sons i fonemes de la llengua catalana. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1988.
Llavor de futur: vuit anys de Rectorat de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989.
Gramàtica de la llengua catalana: descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994.
Les Regles d’esquivar vocables i la «qüestió de la llengua». Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1999.
Moments clau de la història de la llengua catalana. València: Universitat de València, 2004.
Apologia i vindicació de la llengua catalana. Valencia: Universitat de València, 2004.
Entre manuscritos y encuestas: trabajos sobre el aragonés y el catalán de Aragón. Zaragoza: Alabrada Ediciones, 2016.

 

ANTONI M. BADIA I MARGARIT I LA LLENGUA

la història de la llengua
la gramàtica històrica
la sociolingüística
la ideologia lingüística
la normativa de la llengua
els tractats gramaticals
la codificació lingüística i la llengua estàndard
la variació lingüística
els registres lingüístics
les llengües romàniques i la romanística
els atles lingüístics
el lèxic
l’onomàstica
la llengua literària

ANTONI M. BADIA I MARGARIT I LES INSTITUCIONS

la universitat
la Secció Filològica de l’IEC

ESTUDIS EN HONOR A ANTONI M. BADIA I MARGARIT

– Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit
(8 volums, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984-1988; només articles de temàtica sobre filologia catalana):

Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit 
(3 volums, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995-1996; només articles de temàtica sobre filologia catalana):

Any Badia i Margarit

#TestimonisBadiaiMargarit

Antoni M. Badia i Margarit a l’AELC

Recull d’articles d’Antoni M. Badia i Margarit (IEC)

Bibliografia sobre Antoni M. Badia i Margarit. Bibliografies Selectives del Centre de Documentació de Política Lingüística

Bibliografia d’obres d’Antoni M. Badia i Margarit. Bibliografies Selectives del Centre de documentació de Política Lingüistica

Fons personal Antoni M. Badia i Margarit a la Biblioteca de Catalunya

Antoni M. Badia i Margarit a la Viquipèdia

Antoni M. Badia i Margarit a l’Enciclopèdia Catalana

Exposició “Badia i Margarit, 100 anys” (UB)

Exposició “Antoni M. Badia i Margarit. El lingüista optimista” (UAB)

Antoni M. Badia i Margarit (Societat d’Onomàstica)

Antoni M. Badia i Margarit (Datos BNE)

Antoni M. Badia i Margarit, Doctor Honoris Causa (URV)

Antoni M. Badia i Margarit. Doctor Honoris Causa (UV)

Antoni M. Badia i Margarit: Tres lecciones sobre la lengua catalana (Cicle de conferències. Fundació Juan March. Novembre 1987)

Antoni Badia i Margarit a Endrets. Geografia literària dels Països Catalans

ARTICLES I BLOGS

Rafael Roca, Òscar Pérez: “Entrevista a Antoni Maria i Margarit” (Revista Saó)

Montserrat Badia i Capdevila: “No és tan fàcil que una llengua mori. Entrevista a Antoni M. Badia i Margarit” (Revista d’Igualada)

Joan Francesc Mira: “La humanidad del doctor Badia” (El País)

Brauli Montoya Abat: “En els cent anys d’Antoni M .Badia i Margarit (1920-2020)” (Nosaltres La Veu)

Griselda Oliver i Alabau: “Una cartografia lingüística del domini català” (Núvol)

Jaume Corbera Pou (El do de la paraula): “Antoni Mª Badia i Margarit, l’elegància de la llengua”, i “Antoni Mª Badia i Margarit, dialetòleg”

Aureli Argemi: “Antoni Maria Badia i Margarit, veu per al català a Europa” (Nationalia)

José Enrique Gargallo Gil: “Necrología: Antoni M. Badia i Margarit (1920-2014)

“Badia i Margarit: el català no morirà” (Catorze.cat)

Antoni Badia i Margarit (Entrevista d’Isabel Quiñones, UNED)

Griselda Ballester i Tataret, Meritxell Martín i Pardo: “Antoni Maria Badia Margarit: el més preuat resident d’estiu de Sant Privat” (Folklife)

Badia i Margarit, ciència i passió al servei de la llengua catalana. Directe (11 de novembre, 2020)
Conferència a càrrec de Carles Duarte, comissari de l’Any Badia i Margarit, lingüista, poeta i gestor cultural i educatiu. La conferència tracta de la vida i de l’obra d’un lingüista amb una profunda vinculació a la Garrotxa i que va fer una contribució fonamental a l’estudi i la projecció de la llengua catalana. 

 

#TestimonisBadiaiMargarit (DGPL, Maig 2020)
Sèrie de vídeos sobre el filòleg i lingüista a càrrec de coneixedors de la figura i l’obra de Badia i Margarit. Iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística en el marc de la commemoració de l’Any Badia i Margarit.

 

Homenatge a Antoni M. Badia i Margarit (IEC, 6 de setembre de 2011)
En el marc de la vint-i-quatrena edició del Congrés Internacional del Consell Internacional de Ciències Onomàstiques (ICOS), el 6 de setembre de 2011 es va retre homenatge al lingüista i membre de la Secció Filològica de l’IEC Antoni M. Badia i Margarit, de qui es va destacar la seva aportació en l’àmbit de l’onomàstica.

 

(S)avis: Antoni M. Badia i Margarit (TV3, 5 d’octubre de 2019)
Núria Solé conversa amb un dels filòlegs més importants de Catalunya, el doctor Antoni M. Badia i Margarit, a la seva segona casa: la Universitat de Barcelona. El doctor Badia ha passat gairebé mig segle en aquesta institució, primer com a alumne, després com a professor i catedràtic i, finalment, com a rector. També és el lloc on va viure la repressió franquista i on va decidir lluitar a través de l’ensenyament de la llengua catalana en una universitat que l’any 1939 “feia pena”.

 

Acte d’homenatge al Dr. Antoni Badia i Margarit (Paranimf de la UB, 13 de desembre de 2007)

 

Antoni M. Badia i Margarit: Tres lecciones sobre la lengua catalana (Cicle de conferències. Fundació Juan March. Novembre 1987)
Àudios del cicle «Tres lecciones sobre la lengua catalana», que Badia i Margarit va  impartir a la Fundación Juan March el novembre de1987: «Descripción de la lengua», «Formación e historia» y «La situación actual». Aquí podeu llegir un resum del cicle.

© TRACES | Novembre 2020

Foto: ©Julián Martín (EFE)

Antoni M. Badia i Margarit

com a autor a TRACES

Antoni M. Badia i Margarit

com a matèria a TRACES

«Molta gent m’ha definit com un especialista en gramàtica històrica. I tenen part de raó. Però, ben mirat, jo em definiria com una mica tastaolletes. De fet, sempre he tirat cap a àmbits d’estudi inèdits, mogut pel desig que les diverses metodologies s’expressessin en català. En aquesta línia estic orgullós d’haver aconseguit que l’estructuralisme, per dir-ho d’alguna manera, parlés català. Com també d’haver-me dedicat a la fonètica experimental, la sociolingüística, la toponímia o la dialectologia.» «Per principi, els intel·lectuals de la llengua no hem de defugir els debats que se susciten entorn d’allò que és, al cap i a la fi, el nostre objecte d’estudi. Ben al contrari: ens hem d’afrontar conscients del nostre paper i de la nostra responsabilitat, i amb independència de les conjuntures i de les circumstàncies del moment. Ha arribat un punt, avui dia, que en nom del que s’anomena “políticament correcte”, un concepte absolutament ambigu i imprecís, s’emparen moltes actituds oportunistes o claramanet dimissionàries. Però, malgrat tot, no podem acceptar resignadament aquesta situació. Hi ha en joc, en el fons, una qüestió de dignitat científica elemental.»

Antoni M. Badia i Margarit

Pere Tobaruela; Joan Tort: "Antoni M. Badia i Margarit, llengua i compromís". En: Revista de Catalunya, núm. 197 (juliol-agost 2004), p. 29-30 i 23.

Totes les cerques guiades