Simposi Carles Riba

“Ara, qui pensi que dir què és una obra, més que no pas què val, és la finalitat de la crítica, i potser l’única cosa no del tot relativa que es pugui aspirar a fer en crítica, podrà qualificar de crítics aquests assaigs”.

Carles Riba

“Prefaci”, Per comprendre (1a edició. Barcelona: Publicacions de «La Revista», 1937)

I Simposi Carles Riba (Institut d’Estudis Catalans, 17-19 d’octubre de 1984)
Al mes de novembre del 1983 i des de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, va néixer la idea d’organitzar un Simposi per aprofundir el coneixement de la vida i l’obra de Carles Riba, i divulgar alhora la significació de la seva personalitat. La iniciativa va sorgir durant una conversa entre els professors Enric Sullà i Jaume Medina, que de seguida, amb el suport dels departament de Filologia Hispànica i Clàssica, es van proposar de realitzar el simposi, coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de la mort de Carles Riba.

II Simposi Carles Riba (Universitat Autònoma de Barcelona, 23 i 24 de novembre de 1993)
L’any 1993, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana se sumaven als actes de commemoracio del centenari del naixement de Carles Riba organitzant un segon simposi. Si bé les circumstàncies no havien permès de refer els acords institucionals de l’any 1984, aquesta vegada es comptava amb una especificitat: els actes se celebraven en un recinte universitari i es dirigien no només als estudiosos i especialistes sinó també als escriptors i als docents i discents. El simposi es va centrar, doncs, en aquells aspectes de l’obra de Riba que, encara que no fossin els menys estudiats, el relacionaven més estretament amb el marc on se celebrava l’acte: el filòleg i el crític.

III Simposi Carles Riba (Institut d’Estudis Catalans i
Universitat de Barcelona, 3o de novembre i 1 i 2 de desembre de 2009)

L’Aula Carles Riba de la Universitat de Barcelona i la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans van acordat convocar i organitzar el III Simposi Carles Riba en l’escaiença del cinquantè aniversari de la seva mort (1959).  

En les sessions del III Simposi es va treballar en el sentit de situar l’obra de Riba en el seu context europeu, des del punt de vista de l’aportació que representa a la cultura occidental i de la recepció i l’anostrament que s’hi fan perceptibles de l’humanisme i la tradició literària comuna. Igualment, s’hi van tractar aspectes de la irradiació de l’obra de Riba als Països Catalans i a Espanya, en vida seva i posteriorment. La poesia de Riba, la seva vigència i l’estudi continuat dels seus llibres van ser objecte d’una altra sessió, central. Atès que el conjunt de l’obra de Riba, en els seus diferents gèneres, incloses les traduccions, ha incidit decisivament en la configuració de la llengua i de la tradició literària, una part important del III Simposi es va dedicar a la llengua i als gèneres literaris.

(Font: Tríptic del III Simposi Carles Riba)

Vídeos del III Simposi Carles Riba (Institut d’Estudis Catalans, 30 novembre-1 i 2 desembre 2009)
Giuseppe Grilli, de la Universitat de Roma; Denise Boyer, de la Universitat de París-Sorbona, i els escriptors Sam Abrahams i Jordi Llovet parlaran de l’humanista i viatger i de la seva relació amb les cultures francesa i anglosaxona. De la irradiació de l’obra ribiana als Països Catalans i a Espanya en parlaran, el mateix dia, Ferran Carbó, president de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Margalida Pons, de la Universitat de les Illes Balears; l’escriptor Jordi Amat, i el professor de la UAB Jordi Mas. El dimarts 1 de desembre, una part del Simposi es dedicarà a analitzar la poesia de Carles Riba amb Jordi Malé, professor de la Universitat de Lleida; Jordi Pujol, de la Universitat de Barcelona; Enric Sullà, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i els escriptors Jordi Cornudella i Víctor Obiols

Primera part

Segona part

Tercera part

Quarta part

© TRACES | Juliol 2007 | Revisió: setembre 2014

Simposi Carles Riba (1r, 1984)

com a AUTOR a TRACES (Actes del simposi)

Simposi Carles Riba (2n, 1993)

com a AUTOR a TRACES (Actes del simposi)

Simposi Carles Riba (3n, 2009)

com a AUTOR a TRACES (Actes del simposi)

Totes les cerques guiades