Guillem de Torroella

La faula és com una petita peça d’orfebreria perfectament treballada, polida i calculada.”

Lola Badia

“Tres contes meravellosos del segle XV”, Quaderns Crema : 2003, p. 29

D’ascendència empordanesa, Guillem de Torroella va néixer a Mallorca devers 1348. Poc abans de 1374 va escriure el poema La faula, l’única obra de l’autor que ens ha arribat. Es tracta d’una ficció artúrica en què l’escuder Guillem, súbdit de la Corona d’Aragó, viatja fins a l’Illa Encantada on hi ha Morgana i el rei Artús. El narrador i protagonista interpel·la el rei en primera persona i torna amb l’ordre d’explicar al “món real” tot allò que ha vist. D’aquesta manera, se’ns presenta una reflexió ètica i una visió de la situació política catalana inserides en l’imaginari col·lectiu de la matèria de Bretanya. La faula esdevingué un referent creatiu per a altres escriptors del segle XIV i XV com Bernat metge, Anselm Turmeda i Joanot Martorell.

© TRACES | Juliol 2007 | Revisió: setembre 2014

Guillem de Torroella

com a matèria a TRACES

Totes les cerques guiades