Termcat

“El cas és que avui veiem més clarament que mai que l’estandardització i codificació de la llengua és un procés viu, dialèctic, contínuament renovat.”

Joan Solà

“Terminologia i globalització”, Avui, suplement de Cultura, 7 de juny de 2006, p. 11.

Termcat, centre de terminologia

A la proa del llenguatge hi ha escuma i turbulència,
més escuma com més corre el món,
com més gran el món més resistència;
a la proa del llenguatge les paraules ja no són
ni una plàcida rutina ni una amable confidència.

A la proa del llenguatge el món és nou,
la vida hi canta i el futur hi balbuceja,
els mots es fan batalla i enrenou
i la incertesa hi tempesteja.

Triar, buscar, adaptar, jutjar, discernir,
incorporar mots nous on xiuxiueja el destí,
tractar de convèncer els usuaris…
A la proa del llenguatge, si hi aneu, podreu sentir
quin vent de futur hi ha al fons dels diccionaris.”

David Jou

“Terminologies”, dins L’èxtasi i el càlcul, Edicions Columna, Barcelona, 2002.

El TERMCAT, Centre de Terminologia, s’encarrega de promoure, coordinar i desenvolupar les activitats terminològiques en llengua catalana. La seva activitat se centra en la recerca, l’assessorament i la normalització. Creat el 1985, des del 1994 és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Institut dels Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Actua en cooperació amb organitzacions d’àmbit nacional i internacional.

D’entre els productes i serveis que el TERMCAT ofereix a l’usuari, cal destacar:

1) Cercaterm. Servei de consultes terminològiques en línia
2) Neoloteca. Banc de termes normalitzats
3) Biblioteca en línia

Font: Pàgina web del TERMCAT

SOBRE EL TERMCAT

Termcat com a institució
Els diccionaris del Termcat
El Termcat i els neologismes

COL·LECCIONS

Diccionaris terminològics
Diccionaris dels esports olímpics
La Indústria a Catalunya

Termes de cerca a TRACES associats al Termcat:
*Diccionari  *Lexicografia  *Lèxic  *Vocabulari
*Terminologia  *Català  *Neologismes  *Llenguatges d’especialitat

© TRACES | Juliol 2007 | Revisió: setembre 2014

Totes les cerques guiades