Joan Solà

“Les llengües que sobreviuen tenen al darrere un Estat”

Josep M. Muñoz

“Entrevista a Joan Solà”, L'Avenç, núm. 281, 2003, p. 20-24.

“Una llengua és llengua en la mesura que és usada”

Ignasi Llompart

“Les llengües literàries s'alimenten d'elles mateixes”, Lletra de Canvi (núm. 26, Febrer 1990, p. 23-26)

Joan Solà (Bell-lloc d’Urgell, 1940 – Barcelona 2010)

Filòleg i lingüista. Cursà els estudis de Magisteri a Lleida i es llicencià en filologia clàssica per la UB, on es doctorà en filologia catalana. Autor d’una quarantena llarga de títols dedicats a l’estudi de la sintaxi, la història de la llengua, el lèxic, la puntuació, la tipografia, i altres matèries de lingüística i sociolingüística, exercí de professor en diverses institucions públiques i privades. Col·laborà, entre d’altres, a TV3, al Diari de Barcelona, El Món i, especialment, a l’Avui, a través de la secció fixa “Parlem-ne”. Bona part dels articles d’aquesta columna es recullen a Plantem cara (2009). Vicepresident de l’Institut d’Estudis Catalans i Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida (2009), fou Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2009) i Creu de Sant Jordi (2005). D’entre els seus estudis, destaquen Estudis de sintaxi catalana (1972), Gramàtica del Català Contemporani (2002) i la codirecció, amb Jordi Mir, de les Obres completes de Pompeu Fabra (2005-2009).

LLIBRES DE JOAN SOLÀ A TRACES

Del català incorrecte al català correcte. Història dels criteris de correcció lingüística
Estudis de sintaxi catalana
Episodis d’història de la llengua catalana
Gramàtica del català contemporani (amb Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya)
Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica (amb Albert Rico)
Lingüística i normativa
Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona
Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic (amb Josep M. Pujol)
Qüestions controvertides de sintaxi catalana
Sintaxi generativa catalana (amb Sebastià Bonet)
Sintaxi normativa: estat de la qüestió
Sobre lexicografia catalana actual (Pròleg i edició de Joan Solà)

COL·LOQUIS I MISCEL·LÀNIES

Actes de les Primeres Jornades d’Estudi de la Llengua Normativa (amb M. Teresa Cabré i Castellví, Joan Martí i Castell, i Lídia Pons i Griera)
Actes de les Segones Jornades d’Estudi de la Llengua Normativa
Actes de les Terceres Jornades d’Estudi de la Llengua Normativa (amb Joan Martí i Lídia Pons)
Actes del Sisè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
Actes del Vuitè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica
Actes del Vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
L’altra cara de la llengua
La cultura catalana del Renaixement a la Il·lustració
Entorn i vigència de l’obra de Fabra
Joan Coromines i la filologia romànica
La llengua i la literatura: història i actualitat. Jornades de l’IEC
Miscel·lània Germà Colón, 3
El Noucentisme

SOBRE L’OBRA

Del català incorrecte al català correcte. Història dels criteris de correcció lingüística
Ensenyar la llengua
Episodis d’història de la llengua catalana
Gramàtica del català contemporani (amb Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya)
Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica (amb Albert Rico)
Història de la lingüística catalana, 1775-1900. Repertori crític (amb Pere Marcet i Salom)
Joan Coromines, vida y obra (amb Antoni M. Badia i Margarit)
Lingüística i normativa
La llengua, una convenció dialèctica
L’obra de Joan Coromines. Cicle d’estudi i homenatge (Joan Solà, ed.)
L’obra de Pompeu Fabra
Obres completes. Pompeu Fabra (a cura de Joan Solà i Jordi Mir)
Plantem cara
Pompeu Fabra: vida i obra (amb Jordi Ginebra)
Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic (amb Josep M. Pujol)
Qüestions controvertides de sintaxi catalana
Sintaxi generativa catalana (amb Sebastià Bonet)
Sintaxi normativa: estat de la qüestió
Sobre lexicografia catalana actual  (Joan Solà ed.)
La terminologia lingüística en l’ensenyament secundari. Propostes pràctiques (amb Jaume Macià Guilà)
Tractat de puntuació (amb Josep M. Pujol)

Última lliçó de Joan Solà (Universitat de Barcelona, 17 de juny, 2010)
Construcció d’una sintaxi normativa: criteris. Exemples.
Màster d’Estudis Avançats i Aplicats de Llengua i Literatura Catalanes (UB i UAB)


Joan Solà, filòleg
. L’hora del lector (TV3, 3 de març, 2009)

Emili Manzano entrevista Joan Solà amb motiu de la publicació del seu assaig Plantem cara


Joan Solà, filòleg i lingüista
(ACPG, 20 de setembre, 2009)
Aquest país és molt potent, però aquesta potència se’ns en pot anar en orris“. Una entrevista de Mònica Puntí realitzada als jardins del recinte històric de la Universitat de Barcelona.


Joan Solà: “Aquí no hi ha pau lingüística” (VilawebTV, 9 de juny, 2009)
El lingüista, premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2009, publica Plantem cara.


Joan Solà: “Els diputats teniu la responsabilitat de fer que aquest poble no se senti subordinat”
(VilawebTV, 1 de juliol, 2009)

Intervenció al Parlament de Catalunya


“La normalització lingüística ha estat un fracàs” (
Els matins. TV3, 15 de juny, 2009)
Josep Cuní entrevista Joan Solà, reconegut recentment amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes


Especial Joan Solà 
(Catalunya Ràdio. 1 de novembre, 2010)

Programa especial dedicat al lingüista i filòleg, on es recullen les seves últimes intervencions a Catalunya Ràdio


© TRACES | Juliol 2007 | Revisió: setembre 2014

Totes les cerques guiades